Intelligent dataanalyse for økt kundelojalitet

Vi har unike arbeidsmetoder og skreddersydde samarbeidsformer med våre partnere. Dette er konkurransefortrinn som kommer våre kunder til gode.

Vår kjernevirksomhet er å tilby utvalgte partnere tjenester og spesialkompetanse rundt utstedelse og håndtering av kredittkortprogram. Ved å inngå et partnerskap med EnterCard forsterkes verdien i en partners kunderelasjoner, hvilket gir økt lojalitet, forbedrede muligheter til mersalg og nye inntekstskilder.

EnterCard har to helt unike konkurransefortrinn sammenlignet med andre aktører på markedet. Det ene er vår kundeverdibaserte arbeidsmetode som vi kaller CVM  - ”Customer Value Management” - som gjennomsyrer alt vi gjør, fra rekruttering og håndtering av kortkunder til kundeservice, forretningsplanlegging, IT og andre funksjoner i selskapet. Det andre er vår metodikk; hvordan vi i samråd med våre partnere, basert på felles kundeinnsikt kan sette sammen unike tilbud med kredittkort som plattform.  

EnterCards virksomhet er bygd opp rundt informasjonsteknologi og sofistikerte analyseteknikker som kan minne om de som brukes i forsikringsbransjen. Alle transaksjoner og aktiviteter hos våre kortkunder registreres i en stor database. Det gjør det mulig å skape en god forståelse rundt våre egne og våre partneres kortkunder, hvilket er en forutsetning for å kunne skreddersy produkttilbud.

En viktig del i denne prosessen er vår metodikk for å ”teste og lære” som vi bruker parallelt med den store mengden informasjon vi har i vår database. Modellen er en vitenskapelig og hypotesebasert arbeidsmåte for å teste ulike kundeaktiviteter under kontrollerte forutsetninger, på en begrenset mengde kortkunder før lansering skjer i stor skala. Ved å benytte denne prosessen kan EnterCards markeds- og analyseteam utvikle idéer, designe produkter og velge ut spesielle målgrupper. Faktiske produkter testes empirisk med faktiske kunder. Det er denne modellen som delvis har bidratt til EnterCard og våre partneres felles fremgang.

Kontakt Thomas Skrolsvik på epost: thomas.skrolsvik@entercard.com - så får du høre mer om hvordan EnterCard kan hjelpe deg å øke lojaliteten hos dine kunder eller medlemmer.


Partner logg inn
Glemt passord?