Banker

I nært samarbeid med EnterCard kan bankene øke kunnskapen om sine kunder og i tillegg skape flere fornøyde kortkunder.

EnterCard er spesialisert på kredittkort. Hos bankene står kortvirksomheten bare for en liten del. Vi jobber kun med betalings- og kredittkort - og legger all fokus og energi der. Vi har bygget hele vår virksomhet og vår metodikk på global ekspertise fra våre eiere, i kombinasjon med at vi selv styrer vår egen agenda og kan fatte lokale beslutninger. Det gjør oss smidigere enn større og mer globale aktører. Vårt IT-system og infrastruktur bygger på den siste teknologien tilpasset alle nye EU-direktiv og lover som regulerer vår virksomhet, noe som krever store investeringer for en mindre bank.

Betalings- og kredittkort er et bankprodukt som ligger nærme kundenes hverdag ettersom de daglig bruker kortet til å betale med, samt mulighetene til å låne på kortet når behov oppstår.

Vår analysekompetanse gjør at vi er spesialister på å bidra til kunnskap om bankkundenes spesifikke behov, noe som er viktig for å forbedre bankens totale produkt og servicetilbud. Av erfaring vet vi at mindre banker kan redusere kostnader og nå økt lønnsomhet gjennom å outsource kortvirksomheten.