Detaljhandel

Vi har sett mange selskap i detaljhandelen som leter etter nye måter å få inntekststrømmer, styrke kundelojaliteten og øke kjøpekraften hos sine kunder. Å utvikle et profilert kort belagt med merverdi og finansielle tjenester har vist seg å være en fremgangsrik vei, der EnterCard kan være en viktig partner.

Konkurransen om kundene er stor og en viktig måte å få kundene til å komme tilbake er å skreddersy unike tilbud til deres behov. Gjennom et kortprogram lærer detaljhandelen raskt mer om kundenes kjøpsvaner og livsstil. EnterCard har en unik kunnskap og avansert metodikk for å analysere og håndtere kundedata. Vi har også gode markedsføringsmetoder som vi, i samarbeid med våre partnere, bruker for å gi ulike kundegrupper relevante og foretrukne tilbud. Å samle alle innkjøp på ett bestemt kort gir kunden god oversikt hver måned når fakturaen kommer, hvilket skaper bedre kontroll over utgiftene. Kjøpekraften øker når kunden har mulighet til å fordele sine kostnader over tid.

Våre kort kan kobles til ulike bonus- og lojalitetsprogram der også kjøp på kortet kan gi kunden bonuspoeng.

For mer informasjon, kontakt Thomas Skrolsvik på epost: thomas.skrolsvik@entercard.com, så får du vite mer om hvordan din bedrift kan dra nytte av å lansere et internasjonalt betalings – og kredittkort tilpasset kundens behov.