Organisasjon eller forbund

Et profilert kortprogram kan bidra til økt kundetilfredshet og lojalitet blandt medlemmene.

For ulike typer medlemsorganisasjoner er det ofte en utfordring å rekruttere nye medlemmer, samt å holde på gamle medlemmer. Verdien av et medlemskap må synliggjøres for å skape kontinuitet og lojalitet hos medlemmene. Et profilert kortprogram gir organisasjonen nye inntekststrømmer som kan brukes for å videreutvikle lojalitetsprogrammet for medlemmene.  Det gir også en plattform for kontinuerlig dialog via kortets månedsfaktura.

Medlemsdata kan analyseres og avhengig av hvordan kortet brukes kan relevante data tilbys ulike medlemsgrupper. Kortprogrammet bidrar også til å styrke merkenavnet når logo står på kortet og kan brukes som medlemslegitimasjon.

Har du spørsmål knyttet til utvikling av kortprogram for dine medlemmer? Kontakt oss på 21 31 66 00