Reklamasjoner

Selv om de fleste kortkjøp blir korrekt gjennomført, kan det forekomme transaksjoner på din faktura som du ikke kjenner igjen. Enten fordi det har skjedd en feil, du er belastet to ganger, eller at du ikke får varen som er bestilt og betalt med kortet.

Dersom du har blitt belastet korttransaksjoner du er uenig i, kan du reklamere på disse. Vennligst følg fremgangsmåten beskrevet under og benytt vårt reklamasjonsskjema.

  • Dersom du kjenner til transaksjonen/transaksjonene må du først ta kontakt med selger/utsalgsstedet direkte, for å forsøke å løse saken med dem. Dersom du ikke får løst saken med selger/utsalgssted må du legge ved dokumentasjon på at du har vært i kontakt med dem.
  • Dersom du har ukjente transaksjoner på stjålet/mistet eller kopiert kort, må forholdet først anmeldes til politiet. Kopi av anmeldelsen legges ved reklamasjonsskjemaet.
  • Husk ALLTID å fylle ut hvilke transaksjoner du reklamerer på, kjøpsdato og beløp. Kontroller at ditt navn og kortnummer er fylt ut.
  • Kryss av det feltet du mener er riktig i forhold til din reklamasjon.
  • På siste side skriver du en kort begrunnelse til din reklamasjon. Desto mer presis forklaringen din er, desto bedre mulighet har vi for å hjelpe deg.
  • Husk å signere BEGGE sidene.

Returnér skjemaet og øvrig dokumentasjon (for eksempel politianmeldelse, kvitteringer, kopi av e-post til brukerstedet og lignende) til oss så raskt som mulig.

Postadresse EnterCard Oslo:

Postboks 6783 St. Olavs plass
0130 Oslo

Har du spørsmål i forbindelse med kortreklamasjonen, kan du kontakte oss på:
epost: kortservice@entercard.no
telefon: 73 89 77 97.

Last ned og fyll ut reklamasjonsskjema.

For reklamasjoner ved konkurs av flyselskap, vennligst benytt eget skjema: Reklamasjonsskjema flyselskap.