Kompetanseområder

EnterCard har en matriseorganisasjon, hvor vi jobber regionalt i funksjonene, men har lokalt fokus på kunder og partnere. Våre viktigste kompetanseområder er:

  • Forretningsutvikling, markedsføring og markedsanalyse – Vår styrke er å utvikle og tilpasse relevante produkter og løsninger til kundegrupper med ulike behov. Vår suksess skyldes en betydelig analyse av kundedata, kombinert med stor innsikt i kommunikasjon og trender. I EnterCard arbeider det derfor et betydelig antall personer med bakgrunn innen forretningsutvikling, marked, kommunikasjon, CRM, digital markedsføring og analyse.

     
  • Kredittrisiko og juss– All kredittgivning er forbundet med et stort ansvar. Vår virksomhet er dessuten stengt regulert  av lover og sikkerhetskrav. Eksempelvis arbeider medarbeidere fra marked, juss, risiko og IT sammen i forkant av en markedskampanje, for å sikre at riktige kredittnivåer gis til riktige personer, samt at kampanjen er i samsvar med regelverket og vår rolle som ansvarlig kredittgiver.

  • Finans og økonomi – EnterCard er ledende i Norden på å analysere kundedata og sikre at vi har god lønnsomhet på vår kort-portefølje. Dette krever en betydelig kompetanse innen analyse og modellering, men også betydelig økonomikunnskap. I EnterCard er det mange medarbeidere med bakgrunn fra andre kortselskaper, bank- og finanssektoren, samt områder som statstikk, matematikk, finans og økonomi.

  • Kundeservice - Fornøyd kunder og samarbeidspartnere er en forutsetning for et langsiktig forhold. I EnterCard arbeider halvparten av medarbeiderne med å tilby kundehjelp og god service, enten via telefon eller digitalt. Kundenes tilbakemeldinger hjelper oss til kontinuerlig å forberede våre produkter og tjenester. Våre kundesentre i de ulike landene arbeider sammen med de andre delene av selskapet.

  • IT og forretningsutvikling – Kortbetaling er helt avhengig av sikre systemer som fungerer. IT er derfor ryggraden eller navet i vårt selskap. Teknologisk nytenking og –utvikling gjør at vi hele tiden utvikler og fornyer våre kortløsninger og våre systemer. Kompleksiteten i IT-systemene gjør at vi har behov for medarbeidere – og eksterne konsulenter - med høy kompetanse innen IT, infrastruktur og prosjektledelse.

I tillegg til disse kjernekompetanse-områdene har vi stabsfunksjoner som arbeider med å bidra i selskapet på ulike måter. Har du en unik kompetanse innenfor et eller flere av områdene ovenfor, send inn en søknad på noen av våre ledige stillinger.