EnterCard og COOP avvikler avtalegiro for alle sine kredittkort.

Er du en av kundene som tidligere har benyttet avtalegiro til å betale dine kredittkortregninger?

Fakturaen vil ikke lenger bli trukket automatisk i nettbanken din. Vi anbefaler alle våre kunder å velge e-faktura så slipper du fakturagebyr.

Har du spørsmål angående denne endringen må du gjerne kontakte vårt kundesenter.

Spørsmål & svar

Hvorfor gjør EnterCard og COOP dette? 
Kunder som har avtalegiro kan miste oversikten over hvor mye de skylder når beløpet trekkes automatisk fra konto. EnterCard og COOP anser det som viktig at alle våre kunder leser nøye igjennom fakturaene de mottar og setter seg inn i hvor mye de skylder totalt. På fakturaen kan man se både “totalt skyldig beløp” og “minimum å betale”. Man må minst betale beløpet som står under “minimum å betale” innen betalingsfristen, og kan når som helst betale inn mer, helt opp til totalt skyldig beløp.

Når trer dette i kraft?
Avviklingen av avtalegiro er allerede trådt i kraft. Det betyr at du allerede nå må gå inn og godkjenne din faktura for betaling i nettbanken din.   

Hvorfor innfører EnterCard og COOP endringen med så kort frist? 
Det er dessverre ikke mulig å gjøre en gradvis avvikling av avtalegirotjenesten. Av tekniske årsaker er vi nødt til avslutte denne tjenesten på samme tidspunkt for alle våre kredittkunder. Vi ønsker å informere så tett opptil betalingsfrist for å sikre at informasjonen er aktuell. 

Jeg leser i media at Finanstilsynets har retningslinjer som anbefaler avtalegiro med trekk for hele beløpet. Hvorfor har ikke EnterCard og COOP dette?
Det stemmer at retningslinjene ikke inneholder krav om avvikling av avtalegiro, men at avtalegiro kun skal benyttes når totalt skyldig beløp faktureres. Majoriteten av EnterCards og COOPs kunder ønsker ikke å betale hele beløpet hver måned.

Alle kunder er varslet om endringen via brev, epost og / eller sms. Vårt kundesenter bistår alle som har spørsmål.