Informasjon om ditt Coop Mastercard/medlems- & betalingskort

Et nesten 20 års langt og godt samarbeid mellom Coop og Entercard avsluttes 31. januar 2023. Ditt nåværende Coop Mastercard/medlems- & betalingskort utstedt av Entercard Norge, filial av Entercard Group AB på vegne av Coop, utløper dermed fra samme dato.

For at du også etter 31. januar 2023 skal ha et gyldig kredittkort som kunde av Entercard, vil vi sende deg et nytt re:member kredittkort i desember* Du vil da få et kredittkort med bedre betingelser enn ditt nåværende kort.

Dersom du har spørsmål vedrørende utsendelse av ditt nye kort ber vi deg om å ta kontakt med oss på telefon. Du kan fortsette å nedbetale utestående saldo til Entercard på samme måte som i dag, også etter 31. januar.

Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon 73 89 77 55 mandag til fredag kl 09:00 -18:00.

 

*Kortet sendes under forutsetning av at du er á jour med dine innbetalinger på ditt nåværende Coop Mastercard/Coop medlems- & betalingskort.