Endringer i eFaktura

Fra 1. desember skjer det endringer i eFaktura. Dersom du ønsker å benytte eFaktura etter 1. desember, må du takke ja til dette i din nettbank. Du må da huke av noe som kalles for «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura», avhengig av hvilken bank du har.

Med en generell aksept vil du da motta eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura. Du kan reservere deg i nettbanken dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra.

Merk at dersom du ikke har huket av for «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» før 1. desember, så vil du motta faktura i posten som koster 45 kr. Mottar eFaktura for andre i dag, så er ikke dette mulig etter 1. desember. Det er bare konoteier som kan motta eFaktura.