Faktura og nedbetaling

Motta og betaling av faktura

Har du aktivert eFaktura og/eller sagt ja til å motta fakturaer i Vipps, vil du få fakturaen din fra oss der. Har du ikke aktivert noen av disse kanalene, vil du motta fakturaen din i posten.

eFaktura

Bruker du eFaktura får du fakturaen ferdig utfylt med KID- og kontonummer i nettbanken din. Du mottar eFaktura hvis du har en aktiv eFaktura-avtale med Entercard, eller du har valgt å si «ja» til å få eFaktura fra alle som tilbyr dette. Se nettbanken din for mer informasjon og aktivering av eFaktura. eFaktura er forhåndsutfylt med totalt utestående beløp, men du kan selv endre det til beløpet du ønsker å betale inn. Minimumsbeløpet du må betale finner du i fakturaen din.

Vipps

Benytter du Vipps og har takket ja til å motta fakturaer i Vipps, vil du nå enkelt kunne betale fakturaen fra Entercard der. Fakturaen kommer også i nettbanken og du velger selv hvor du vil betale. Når du betaler ett sted, for eksempel i Vipps, forsvinner fakturaen fra nettbanken.Også i Vipps kan du endre beløpet til det du ønsker å betale inn. Minimumsbeløpet du må betale finner du i fakturaen din.

Her kan lese mer om betaling av fakturaer i Vipps.

Papirfaktura

Har du ikke aktivert eFaktura eller Vipps vil du motta fakturaen din i posten.

Forbrukslån

Har du forbrukslån hos oss vil du se at giroen er fjernet. Betalingsinformasjonen finner du på fakturaens første side, under terminbeløpet. Ellers er innholdet som tidligere.

Hva er kontonummer og KID for innbetaling?

Ønsker du å betale inn utenom fakturaen du mottar hver måned bruker du følgende kontonummer:

  • Kredittkort: 3207 40 68323
  • Lån: 3207 40 68439

KID-nummer og kontonummer for innbetaling er det samme hver måned, så du kan bruke opplysningene fra en tidligere faktura.

Hvordan kan jeg betale fra en utenlandsk bankkonto?

Hvis du ønsker å betale din faktura fra en utenlandsk bankkonto må du i tillegg til konto- og KID-nummer, oppgi IBAN og SWIFT.

Kredittkort:

  • IBAN: NO3932074068323
  • SWIFT: SPRONO22

Lån:

  • IBAN: NO1132074068439
  • SWIFT: SPRONO22

Hvor ofte får jeg faktura?

Du får faktura en gang i måneden. Du kan velge å ha forfallsdato den 1., 15. eller 20. i hver måned. Du kan enkelt endre din forfallsdato i din nettbank.

Hvordan får jeg eFaktura?

Hvis du ønsker eFaktura kan du bestille dette når du betaler kredittkortfakturaen i nettbanken. Med eFaktura får du regningen tilsendt direkte til din nettbank i stedet for at den kommer i posten. Det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne regningen i nettbanken. Det er fullt mulig å endre beløpet på eFakturaen hvis du ønsker det. Det belastes ikke fakturagebyr dersom du benytter eFaktura.

Kan jeg variere det månedlige tilbakebetalingsbeløpet?

Når du mottar fakturaen vil den være påført et minimumsbeløp som må innbetales før forfall. Utover det kan du selv velge hvor mye du ønsker å betale.

Hvor finner jeg en oversikt over bruk og saldo på kortet mitt?

nettbanken eller i appen har du full oversikt over saldo og bevegelser på kortet ditt. Der ser du dato, brukersted og beløp.

Hvordan betaler jeg fakturaen?

Fakturaen betaler du på samme måte som andre regninger. Du kan også bestille eFaktura, og få fakturaen i nettbanken din.

Hva innebærer betalingsfri måned?

Om du trenger å utsette betalingen en måned kan du søke om betalingsfri måned i nettbanken eller ta kontakt med vårt kundesenter. For å få en betalingsfri måned må du blant annet ha hatt kortet i minimum 3 måneder. Renteutgiftene som påløper underveis kommer på neste måneds faktura. Det innvilges ikke betalingsfri måned på allerede forfalte beløp.

Hvor lenge blir en betalingsanmerkning stående?

En betalingsanmerkning vil bli slettet ved innfrielse av kravet.

Får man betalingsanmerkning ved oversendelse til inkasso?

Du får ingen betalingsanmerkning ved oversendelse til inkasso dersom kravet fra inkassobyrået betales. Betalingsanmerkning påløper først når kravet må inndrives rettslig.

Jeg har en inkassosak vedrørende mitt kredittkort og har fått regning på et salær. Hvordan beregnes disse salærsatsene ?

Tariffmessig salær er en lovfestet sats inkassoselskapet har lov til å belaste kunden for å inndrive et krav. De maksimale satsene er lovregulert i Inkassoforskriften, utarbeidet av Justisdepartementet.

Når blir beløpet jeg skylder på mitt kredittkort sendt til inkasso?

Så snart et inkassovarsel har forfalt kan kravet sendes til inkasso.