Flyselskapet Flyr konkurs

Her finner du informasjon om hvordan du søker om refusjon for flybilletter kjøpt med våre kredittkort. 

Alle Entercard-kunder som har kjøpt flyreiser med Flyr med et av våre kredittkort kan kontakte oss og søke om refusjon.  

I henhold til finansavtaleloven har du som kunde rett til å kreve pengene refundert av kredittyter om flyselskapet du har kjøpt billetter av går konkurs.  

Fyll inn reklamasjonsskjema via nettbank, app, e-post eller post. Vi gjør oppmerksom på at du må legge ved kopi av dine flybilletter.  

Slik søker du om refusjon:  

Reklamasjon via nettbank  

Reklamasjon via e-post eller post  

Les mer om hvordan en reklamasjonsprosess foregår.