Informasjon om reiseforsikring tilknyttet Entercards kredittkort

Reiseforsikringen tilknyttet Entercards kredittkort dekker avbestilling på grunn av sykdomsrelaterte hendelser som rammer sikrede eller sikredes nærmeste familie. Det er ikke dekning for avbestilling på grunn av forhold på reisemålet, som for eksempel utbruddet av Coronaviruset. Vi anbefaler at du kontakter ditt flyselskap og/eller reisebyrå. Flere flyselskap har åpnet for ombooking/refusjon.