Sterk kundeautentifisering ved netthandel

Et nytt europeisk direktiv trådte i kraft 14. september 2019 og følge det må alle kjøp innen EU/EØS autentifiseres gjennom sterk kundeautentifisering, som for eksempel BankID.

Ved netthandel med EnterCards kort blir kunden autentifisert ved hjelp av 3D secure, enten gjennom BankID eller en engangskode via SMS.

EnterCard har ifølge det nye direktivet mulighet til å gjøre unntak fra kravet om sterk autentifisering for visse typer kjøp. Dette gjelder blant annet kjøp til lave beløp og kjøp som gjentar seg (for eksempel Spotify og Netflix).

For at EnterCard skal kunne autentifisere kunden gjennom 3D secure må forhandleren av kjøpet også være tilsluttet 3D secure. I 2020 kan EnterCard fortsatt godkjenne kjøp fra forhandlere som ikke er tilknyttet 3D secure. Fra og med 1. Jan 2021 må EnterCard, ifølge det nye direktivet, avslå alle kjøp fra forhandlere i EU/EØS som ikke er tilknyttet 3D secure.