Betalingsforsikring Plus

Se for deg at du skulle bli arbeidsledig eller sykemeldt. Med re:member kan du få en ekstra økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje. Forsikringen dekker gjelden på ditt kort.

Hva dekker forsikringen?
Betalingsforsikringen kan hjelpe om du:

  • blir sykmeldt minst 50% i minimum 30 dager sammenhengende
  • blir oppsagt av arbeidsgiver og er ufrivillig arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende),
  • har et sykehusopphold på minst 3 dager (gjelder bare selvstendig næringsdrivende),
  • får en alvorlig sykdom
  • dør

Om du blir sykmeldt eller arbeidsledig kan betalingsforsikringen erstatte månedlige beløp som tilsvarer 12,5% av den utestående gjelden du har når skaden inntreffer. Erstatning for sykehusopphold er 12,5% per måned og utbetales i maksimalt 90 dager. Ved alvorlig sykdom eller dødsfall kan forsikringen erstatte hele din utestående gjeld. Forsikringen erstatter maksimalt hele din utestående gjeld når skaden inntreffer.

Erstatning vil bli utbetalt til ditt kredittkort for å redusere eller avskrive din gjeld.

Eksempel: Om du bli arbeidsledig og du har en utestående gjeld på 20 000 kr på skadedagen vil du kunne få 2 500 kr per måned. Erstatning utbetales hver måned du er arbeidsledig og etter 8 måneder med arbeidsledighet vil du ha fått 20 000 kr i erstatning.

Her finner du en oppsummering av betalingsforsikringen i henhold til lov om forsikringsformidling.

Hva koster forsikringen?
Premien er kun 0,6 % per måned av utestående gjeld. Det betyr at det beregnes en månedlig premie på 0,6 % av utestående gjeld hvis du benytter ditt kredittkort. Er derimot gjeld kr 0, betaler du heller ingenting for forsikringen.

Priseksempel:

Utestående gjeld: Premie per måned:
kr 5 000 kr 30
kr 10 000 kr 60
kr 15 000 kr 90

 

 

Søk om Betalingsforsikring Plus

 

Du kan søke om forsikringen i nettbanken.

Du kan også søke om Betalingsforsikring Plus ved å laste ned fylle ut søknadsskjemaet, og send det i posten til oss med din signatur.

 

Søk om Betalingsforsikring

 

 

Vår samarbeidsparner
Betalingsforsikring Plus leveres av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC, i samarbeid med Willis Towers Watson Sweden AB.

Skademelding
Har du fått en skade? Registrer deg direkte på nettet eller bruk skjemaene våre nedenfor.

Meld inn skade her – Logg inn med BankID for å melde skade, send inn løpende tilleggsdokumenter eller se status på ditt krav.

Legeerklæring – for nedlastning. Skriv ut direkte og ta med dokumentet til din behandlende lege som må fylle ut all informasjon og signere. Hvis du trenger å få dokumentet sendt hjem, send e-post til: betalningsforsikring@willis.com.

Skademeldingsskjemaer kan lastes ned her:

Arbeidsledighet 
Arbeidsufør og Alvorlig sykdom
Sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende
Dødsfall

Fullførte dødsfallskrav sendes på e-post til betalingsforsikring@willis.com eller sendes per post:

Willis Towers Watson Sweden AB
E-post: betalingsforsikring@willis.com
Telefon: 24 12 63 07

Fullstendige vilkår for Betalingsforsikring Plus

Last ned vilkår for Betalingsforsikring Plus her

Last ned vilkår for Betalingsforsikring Plus som gjelder for skader som har skjedd før 01.11.2021