Betalingsforsikring for kredittkort

Betalingsforsikring er en økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje.

Med betalingsforsikring har du én bekymring mindre om noe uforutsett skulle skje. Betalingsforsikringen betjener blant annet dine månedlige forpliktelser på ditt kort hos EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB, dersom du blir arbeidsledig, permittert eller sykemeldt.

Hva dekker forsikringen?

  • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering dekkes hver måned 5 % av utestående saldo etter allerede 30 dager og i inntil 12 måneder
  • Ved midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding dekkes hver måned 5 % av utestående saldo allerede etter 30 dager og inntil 12 måneder
  • Ved sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende dekkes hver måned 5 % av utestående saldo i inntil 3 måneder
  • Ved kritisk sykdom eller dødsfall dekkes hele din utestående saldo, opp til kredittgrensen

Last ned vilkår for denne forsikringen her.

Her finner du en oppsummering av betalingsforsikringen i henhold til lov om forsikringsformidling.

Hva koster forsikringen?

Premien er 0,6 % per måned av utestående saldo. Det betyr at det beregnes en månedlig premie på 0,6 % av utestående saldo hvis du benytter ditt kredittkort. Er derimot saldoen kr 0, betaler du heller ingenting for forsikringen.

Priseksempel:

Ved saldo kr 0 blir forsikringspremien kr 0
Ved saldo kr 10.000 blir forsikringspremien kr 60
Ved saldo kr 20.000 blir forsikringspremien kr 120
Ved saldo kr 30.000 blir forsikringspremien kr 180

  • Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet, både i arbeid og fritid, i hele verden.
  • Premien beregnes i prosent av kortholders utestående saldo per måned.

Bestille forsikringen?

Det enkleste er å bestille forsikring i nettbanken, men du kan også fylle ut og sende søknad om å tegne Betalingsforsikring Plus per post.

Melde skade?

Ved melding av skade benyttes følgende kontaktinformasjon:

Willis AS
E-post: betalingsforsikring@willis.com
Telefon: 24 12 63 07

Betalingsforsikring leveres av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters, i samarbeid med Willis AS.