Samarbeidet mellom LOfavør og EnterCard ble avsluttet 31.12.2016

Et 15 år langt og godt samarbeid mellom LOfavør og EnterCard ble avsluttet 31. desember 2016, og LOfavør MasterCard utløp dermed fra samme dato. Kredittavtalen mellom hver enkelt kunde og Entercard er i midlertidig en personlig avtale og den løper videre med mindre kunden selv velger å si opp avtalen.

LO/LOfavør er ikke en part i avtalen mellom kunden og EnterCard, derfor fortsetter kundeforholdet og den løpende avtalen med oss. Da LO tidligere i år valgte Sparebank1 som sin nye leverandør av kredittkort, ønsket ikke LO å kjøpe ut kundeporteføljen. EnterCard fortsetter derfor å levere våre forpliktelser i henhold til avtalen.

Hvorfor får kundene to kort?

EnterCard har valgt å omprofilere kortet til vår egen merkevare re:member, og kundene har nå fått tilsendt et re:member MasterCard gold kort.

Den nye samarbeidspartneren til LO, Sparebank1, har tilbudt kundene et nytt produkt med det samme navnet som EnterCards tidligere kort, LOfavør MasterCard. Vi har fått tilbakemelding fra kunder om at det er forvirrende å motta tilbud og kort fra to leverandører. EnterCard vil derfor klargjøre at kunden alltid står fritt til å velge. Det er mange ulike aspekter å ta stilling til når man inngår en kredittkortavtale, og vi oppfordrer derfor hver enkelt kunde til å sette seg inn i priser og vilkårene ved de ulike kortene.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål kan du ringe oss på telefon 815 00 801 mandag til fredag kl. 08:00 – 18.00.

For mer informasjon om det nye re:member MasterCard gold kortet se remember.no

Dersom noen av LO-medlemmene har mottatt et re:member MasterCard gold kort som de ikke ønsker, kan de enkelt si opp dette ved å kontakte vårt kundesenter.