Medarbeiderutvikling

I EnterCard er det høy aktivitet. Vi arbeider alltid med nye aktiviteter, så om du søker utviklingsmuligheter er EnterCard et bra sted. Vi arbeider mye i prosjekter, over landegrensene eller på tvers av funksjoner. Det betyr at våre medarbeidere lærer mye gjennom de prosjektene de er med på og den jobben de gjør.

Kompetanseutvikling og læring skjer gjennom «EnterCard Academy». Her lærer våre medarbeidere av sine kollegaer og mange bidrar med kunnskap. I tillegg bruker vi eksterne lærerkrefter som gir oss ny læring og bidrar med nye perspektiver. Ledere med personalansvar tilbys deltakelse i vårt lederutviklingsprogram.

Hver medarbeider har en individuell plan for sin utvikling, med konkrete aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av året. Det gir både ledere og medarbeidere et effektivt verktøy for å sikre kontinuerlig utvikling og motivasjon. For at hver medarbeider skal få tilstrekkelig med tilbakemeldinger på hvordan de bidrar til selskapets overordnede mål, har vi et tydelig rammeverk for oppfølging som hver leder må følge. Hvert halvår gis klare tilbakemeldinger på hvordan medarbeidere har prestert og hva som forventes fremover, for å fylle rollen og oppfylle målene dine.

Medarbeidere har også mulighet for å gi tilbakemeldinger. Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse. Målingen er et verktøy for å passe på at vi fokuserer på de viktigste forbedringsområdene. Vi involverer også medarbeiderne i arbeidet med å forbedre og utvikle både selskapet og teamene i EnterCard. Alle ledere følges opp med undersøkelsen som grunnlag, derfor fungerer dette som viktige verktøy for lederutvikling hos oss.