Vår kjernekompetanse

Vår bransje er kompleks. Som et selskap som spesialiserer seg på finansielle løsninger, vil man bli overrasket over hvor mange kjernekompetanser som er nødvendige for å skape vår forretningsbase.

Forretningsutvikling, markedsføring og markedsanalyse

Vår styrke er å nå ut med forskjellige relevante tilbud til ulike kundegrupper. Suksessen ligger i god innsikt innen kommunikasjon og trender, vi har derfor eksperter innen forretningsutvikling, digital markedsføring, kommunikasjon, CRM og analyse.

Analyser og økonomi

Entercard er et av Skandinavias ledende kredittselskaper. Som eksperter innen finans og modellstrukturer sikrer vi at kortporteføljen og kredittprodukter er lønnsomme. Våre medarbeidere er eksperter i statistikk, analyser og kundedata, digitale løsninger, finans og økonomi.

Kredittrisiko og lovgivning

Vårt firma er underlagt strenge sikkerhetskrav og lovgivning. Som finansselskap innen kreditt er det viktig at vi opptrer ansvarlig. Derfor jobber markedsavdelingen, juridisk avdeling, risikoavdeling og IT-avdeling tett sammen for å sikre at vi overholder loven og tilbyr de riktige kredittgrensene til rett person.

Kundeservice

Tilfredse kunder og partnere er en forutsetning for å skape langsiktige relasjoner. Våre team innen kundeservice jobber daglig for å gi god service og støtte til kundene våre både via telefon og digitale kanaler. Feedback fra kundene gjør at vi kontinuerlig kan forbedre produktene og tjenestene våre.

IT og forretningsutvikling

Kortbetalinger er helt avhengig av velfungerende og sikre systemer. Derfor betrakter vi IT som en kjernekompetanse for aktivitetene våre. Teknologisk innovasjon og kompleksitet i moderne IT-systemer betyr at vi er avhengig av sterk kompetanse innen IT, infrastruktur og prosjektledelse for å utvikle og fornye våre kortløsninger og -systemer.