Klage

Det er viktig for oss at du som kunde er fornøyd med våre produkter og kundebehandling. Dersom du har en klage, eller ønsker å gi tips til hvordan vi kan forbedre oss kan du kontakte vår kundeservice eller sende inn dette klageskjemaet.

Du kan skanne klageskjemaet og sende det via e-post til complaints_NO@entercard.com, eller sende det som brevpost til:

Entercard Norge, filial av Entercard Group AB
Postboks 2170
7412 Trondheim

Det er viktig at du fyller ut alle feltene og signerer skjemaet før du sender det til oss.