Misbruk av BankID

Mistenker du at din BankID eller annen personlig sikkerhetsanordning er misbrukt, ta kontakt med oss umiddelbart. Har du ikke sperret din BankID ta kontakt med banken du har BankID fra. Misbruk av BankID bør anmeldes til Politiet.

re:member
(+47) 73 89 77 55
(tast 2 i tidsrommet kl 9-16, utenom dette tast 1)

Mastercard Gold
(+47) 73 89 77 56
(tast 2 i tidsrommet kl 9-16, utenom dette tast 1)