Misbruk av BankID

Mistenker du at din BankID eller annen personlig sikkerhetsanordning er misbrukt, ta kontakt med oss umiddelbart. Har du ikke sperret din BankID ta kontakt med banken du har BankID fra. Misbruk av BankID bør anmeldes til Politiet.

re:member
(+47) 73 89 77 55

Coop Mastercard, Coop medlems- & betalingskort
(+47) 64 87 50 00

Coop Ditt fordelslån
(+47) 815 22 515

Mastercard Gold
(+47) 73 89 77 56