Reklamasjon

De fleste kortkjøp blir korrekt gjennomført, men det kan forekomme transaksjoner på din faktura som du ikke kjenner igjen. Enten fordi det har skjedd en feil eller at du ikke får varen som er bestilt og betalt med kortet.

Vær oppmerksom på:

  • Handle raskt – send inn din reklamasjon så fort som mulig.
  • Kjenner du til belastningen, må du alltid forsøke å løse saken direkte med utsalgsstedet først, spar på kvitteringer og avtaler.
  • Kjenner du ikke til belastningene er det viktig at du sperrer kortet så snart som mulig på telefon (+47) 23 33 83 32.

Merk at du må printe ut skjema og signere det før du sender det inn til oss. Skjemaet må scannes og sendes som PDF. Vi kan dessverre ikke godta bilder av skjema.

Skjema sendes enten via e-post til kortservice@entercard.no eller per post til;

EnterCard Norge, filial av EnterCard Group AB
Postboks 6783 St. Olavs plass
0130 Oslo

Velg årsak til at du vil reklamere:

Saksbehandling av reklamasjoner
Under saksbehandlingstiden av din reklamasjon vil vi tilbakeføre det beløpet du reklamerer på til din kortkonto. Dersom det skulle fremkomme dokumentasjon eller grunnlag for gjenbelastning, forbeholder EnterCard seg retten til å gjenbelaste kortet for beløpet.