Låneforsikring plus

Se for deg at du skulle blitt arbeidsledig, permittert eller sykemeldt. Med re:member låneforsikring Plus kan du få en økonomisk sikkerhet om noe uforutsett skulle skje. Låneforsikring Plus betjener blant annet dine månedlige forpliktelser på ditt lån hos re:member ved arbeidsledighet, arbeidsuførhet, omsorg for syke barn eller ved dødsfall.

Hva dekker forsikringen?

  • Ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering dekkes hele terminbeløpet hver måned etter allerede 30 dager og i inntil 12 måneder (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende).
  • Ved 100 % midlertidig arbeidsuførhet/sykemelding dekkes hele terminbeløpet hver måned allerede etter 30 dager og inntil 12 måneder.
  • Ved sykehusopphold utover 7 dager for selvstendig næringsdrivende dekkes hele terminbeløpet i inntil 3 måneder
  • Ved omsorg for syke barn eller nære slektninger dekkes hele terminbeløpet hver måned allerede etter 30 dager og inntil 12 måneder.
  • Ved dødsfall dekkes din utestående gjeld, opp til 350 000 kr.

Hva koster forsikringen?
Premien er kun 8,9 % per måned av terminbeløpet. Terminbeløpet finner du i lånedokumentene dine men vær oppmerksom på at terminbeløpet kan endre seg.

Priseksempel:
Terminbeløp:           Premie per måned:
kr 1 000                     kr 89
kr 3 000                     kr 267
kr 5 000                     kr 445
kr 7 000                     kr 623

• Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet, både i arbeid og fritid, i hele verden
• Premien beregnes i prosent av låntakerens terminbeløp per måned

Søk om Låneforsikring Plus
Du kan søke om forsikringen i nettbanken. Du kan også søke om Låneforsikring Plus ved å fylle ut dette skjemaet og sende det i posten til oss med signatur.

Forkjøpsinformasjon
Her finner du en oppsummering av låneforsikringen i henhold til lov om forsikringsformidling.

Vår samarbeidspartner
Låneforsikring Plus leveres av forsikringsselskapet AmTrust International Underwriters, i samarbeid med Willis Towers Watson Sweden AB.

Skade- og forsikringsportal for ditt lån og Betalingsforsikring Plus:

Her finner du mer informasjon om dine forsikringsdokumenter og hvordan du melder fra om en skade eller en forsikringssak

Fullstendige vilkår for Låneforsikring Plus

01.03.23 Låneforsikring Plus vilkår.

01.11.21 Forkjøpsinformasjon Låneforsikring Plus

Eldre vilkår:

15.09.2020 Låneforsikring Plus vilkår

02.10.2017 Låneforsikring Plus vilkår