Skademelding

Har du fått en skade? Registrer deg direkte på nettet eller bruk skjemaene våre nedenfor.

Meld inn skade her –  Logg inn med BankID for å melde skade, send inn løpende tilleggsdokumenter eller se status på ditt krav.

Legeerklæring   – For nedlasting. Skriv ut direkte og ta med dokumentet til din behandlende lege,som må fylle ut all informasjon og signere. Hvis du trenger å få dokumentet sendt hjem,send oss ​​en e-post på : betalningsforsikring@willis.com.

For melde inn dødsfall:

Fullførte dødsfallskrav sendes på e-post til betalingsforsikring@willis.com eller sendes per post:

Willis Towers Watson Sweden AB
Box 7273, 103 89 Stockholm
E-postadress: betalningsforsikring@willis.com
Telefonnummer: 24 12 63 07