Entercard innfører hybrid arbeidsplass

Publisert September 27, 2021

Entercard har besluttet å innføre en kontorbasert hybrid arbeidsmodell for en testperiode. Dette betyr at kontoret vil være den ansattes base for utveksling av ideer og samarbeid, men med mulighet til å jobbe fleksibelt hjemmefra et par dager i uken.

– I kjølvannet av pandemien og en lengre periode med distansearbeid, har vi som organisasjon sett flere fordeler med en fleksibel arbeidshverdag. Dette er noe som er etterspurt fra våre nåværende ansatte, og som vi mener er attraktivt for nye ansatte som søker jobb hos oss. Vi tror at større fleksibilitet skaper en bedre balanse mellom jobb og fritid, gir fornøyde ansatte som igjen gir fornøyde kunder, sier Jan Haglund, CEO Entercard Group.

– Akkurat hvordan fremtidens arbeidsplass vil se ut er vanskelig å si i dag. Vi er ydmyke over at vi ikke har alle svarene på en gang. Fram til slutten av juni 2022 vil vi sammen med våre ansatte finne en god og fleksibel arbeidsmåte som passer oss på Entercard, fortsetter Jan.