Entercard-kunder betaler stadig mer kontaktløst

Publisert October 15, 2020

Entercard-kunder i det skandinaviske markedet benytter seg stadig mer av kontaktløs betaling, også kalt tæpping, som betalingsmetode. Selv om veksten til dels har vært stabil over tid kan man peke på et tydelig skifte i forbrukernes betalingsvaner etter at Covid-19 inntraff i mars i år. Det viser tall fra Entercard.

Solid utvikling

Norge har lenge ligget bak både Sverige og Danmark på antall kontaktløse autorisasjoner, men dette jevnet seg raskt ut i perioden etter 1. januar 2020. Da skulle alle norske betalingsterminaler støtte kontaktløs betaling.

I alle skandinaviske markeder har økningen vært solid siden nyttår, men det er først i mars at man kan peke på et tydelig skille i forbrukernes betalingsvaner.

Norske forbrukere har vært særlig raske til å omstille sine betalingsvaner i år. I perioden mars til juli økte antall kontaktløse autorisasjoner med hele 161 prosent.

I det Svenske markedet har antall kontaktløse autorisasjoner økt med 43,5 prosent fra mars til juli, mens i Danmark har tallet økt med 63,8 prosent i samme periode.

Flere faktorer muliggjør endringen

Et så tydelig skifte i betalingsvaner blant forbrukere skjer ikke kun på grunnlag av at respektive myndigheter i hvert av landene har rådet til å være unngå direkte kontakt med blant annet betalingsterminaler.

– En slik utvikling er mulig fordi en stor andel av utstedte betalingskort og terminaler allerede støtter kontaktløs betaling. At så mange har mulighet for å betale kontaktløst kommer som følge av teknisk tilrettelegging og vilje til å introdusere nye betalingsstandarder. Det sier Thom Frisell Njerve, Senior Card Specialist i Entercard.

– Utviklingen kan ikke nødvendigvis isoleres til Covid-19 og det at kunder oppfordres til ikke å ta på betalingsterminalene, men må også sees i sammenheng med både teknisk tilrettelegging og lovgivning, utdyper Njerve som har mer enn 30 års erfaring i kortbransjen.

Les mer om kontaktløs betaling her.