Entercard med skandinavisk sjakksamarbeid

Publisert November 19, 2013

Entercard Group har inngått samarbeid med sjakkforbundene i Norge, Sverige og Danmark for å bidra til at skolebarn får tilgang til sjakkundervisning. 

Entercard Group inngikk i høst samarbeid med Norges
Sjakkforbund, Dansk Skoleskak og Schack i Skolan i Sverige. Samarbeidet går ut
på at Entercard bidrar til at skolebarn i Norge, Sverige og Danmark får
anledning til å lære sjakk etter skoletid. Dette er Entercards måte å
gjennomføre samfunnsansvar eller CSR (social responisibility) i praksis.

Samarbeidet innebærer at Entercard stiller med
frivillige ansatte som vil bidra til sjakkundervisning på SFO sammen med sjakkforbundene. Hittil har Entercard-ansatte i Oslo vært på to runder med på
sjakk-kurs med Jøran Aulin-Jansson, som er president i Norges Sjakkforbund. Han
skal hjelpe de frivillige med å bli utrustet med kunnskaper for å bli gode
sjakklærere for skolebarn. På nyåret skal de ut og lære bort ferdighetene sine.

Sjakk gir analytiske
ferdigheter

Bakgrunnen for dette samarbeidet er at Entercard som
finansaktør ser et økende behov for analytisk kompetanse. Dette kan de bidra
til ved å stimulere barn til å oppleve sjakk.

– Forskning viser at sjakk har svært positiv effekt for
barns utvikling av analytiske ferdigheter. -Analytiske ferdigheter er avgjørende
for oss som jobber med finans. Vi ønsker å ta ansvar og bidra til å sikre den
kompetansen vi behøver i fremtiden. I tillegg får det jo en positiv bieffekt
for våre ansatte som blir bedre i sjakk, sier Freddy Syversen, konsernsjef i Entercard
Group.

Norge henger etter

Til
tross for at vi for tiden opplever stor interesse for sjakk i Norge på grunn av
Magnus Carlsens sterke prestasjoner i sjakk VM, er sjakk er relativt lite
utbredt i Norge, og henger langt etter land som India, der sjakken har en langt
sterkere posisjon. Entercard vil bidra til å gjøre sjakk tilgjengelig for
flere.

– Vi
har medarbeidere fra 22 ulike land, og opplever at sjakk er noe som engasjerer
ansatte på tvers av kultur og utdanning, forteller Syversen. 

Trenger frivillige

For
Norges Sjakkforbund er denne avtalen svært kjærkommen. – Det er bevist at sjakk
hjelper på barns utvikling av både analytiske og kreative evner, sier president
i Norges Sjakkforbund, Jøran Aulin-Jansson. – Det er svært mange skoler som
ønsker å kunne tilby sine elever sjakkundervisning. Vår utfordring er tilgang
til instruktører. Denne avtalen er derfor svært kjærkommen for sjakken i Norge,
da vi får økt vår kapasitet på sjakkinstruktører betraktelig, forteller
Aulin-Jansson.