​Finansselskap lærer barn sjakk

Publisert December 17, 2014

Alle fjerdeklassingene på Møllergata skolefritidsordning kommer løpende. Det er tid for sjakkundervisning, og de ansatte i Entercard stiller opp brikkene. 

Hver onsdag samles barn og voksne over de hvite og sorte brettene for å lære sjakk. Prosjektet er et resultat av samarbeidet mellom Entercard og Norges sjakkforbund. 

– Dette er et prosjekt både bedriften og barna tjener på, og det er en kombinasjon vi liker godt. Bedriften får mer fokuserte ansatte og barna bra sjakk undervisning, og totalsummen er flere sjakkspillere, forklarer Jøran Aulin-Jansson, president for Norges sjakkforbund. 

Sjakkforbundet har lært de Entercard ansatte opp til å bli sjakkinstruktører, og har ansvar for den sjakkfaglige delen av prosjektet. 

Sjakk fremmer gode egenskaper
Men hvorfor har et finansselskap engasjert seg i sjakk?

– Forskning har vist at sjakk har en positiv effekt på barns utvikling av analytiske ferdigheter, noe som er viktig for et finansselskap som Entercard. Dessuten er dette en god måte for oss å ta sosialt ansvar, forteller Melita Ringvold, Department Manager, Corporate Brand and Communications. 

Ringvold får full støtte av Norges sjakkforbund, og Aulin-Jansson trekker særlig fram de gode egenskapene sjakk fremmer hos barn; evnen til å fokusere og mestringsfølelsen. Dessuten er sjakk sosialt utjevnende, du kan spille sjakk uavhengig av alder, fysikk og økonomi. Det eneste man trenger er et brett, brikker og en å spille mot.

Vekt på mestring
Møllergata skole er en flerkulturell sentrumsskole i Oslo, og der tilbys de eldste barna på Aktivitetsskolen (skolefritidsordningen) sjakkundervisning. De yngre barna har dermed noe å glede seg til og strekke seg etter.

– Vi er glade for at et firma som ikke egentlig jobber med skole har engasjert seg på en skolefritidsordning. Det er mange på Møllergata som er interessert i sjakk, og samlingene på onsdagene er en positiv opplevelse for barna. Vi ser at de barna spiller også når Entercard ikke er her, forteller Mara Acantalicio, Leder for Aktivitetsskolen ved Møllergata skole.

Selv om konkurranse aspektet selvsagt er tilstede i et spill som sjakk, legges det mest vekt på mestringen i samlingene. Det at det er et lavterskel tilbud uten fokus på prestasjoner, mener Acantalicio, er en viktig årsak til at tilbudet er så populært. 

– Denne tilnærmingen til sjakk har fungert veldig godt for våre barn. Instruktørene fra Entercard er rolige og har stor toleranse. De viser respekt for barna, har tid, er tilstede og det har vært en kontinuitet som er sentral for å lykkes, sier Acantalicio. 

Lettfattelig og komplisert
Og kanskje kommer fremtidens Magnus Carlsen fra Møllergata? I følge sjakkpresident Aulin-Jansson, er sjakk i skolen den eneste veien å gå. For å få en ny Magnus Carlsen må vi få inn mange i sjakksporten. 

– Men målet vårt med dette samarbeidet er ikke primært å få fram en ny Magnus. Det viktigste er at barn får oppleve gleden med sjakk, forklarer Aulin-Jansson. 

Sjakkpresidenten har selv vært med ut i skolen, og sett at sjakk tiltrekker seg mange barn. 

– Jeg tror at det som fasinerer barna er kampen mellom den sorte og hvite hæren. Den er både lettfattelig og samtidig veldig komplisert. Barna liker at det er et spill de ikke løser på en uke eller to. Det er alltid noe nytt å lære, sier Aulin Jansson til slutt.