​Grundige, men effektive søknadsprosesser sikrer ansvarlig långivning

Publisert April 27, 2017

Når en kunde søker om et kredittkort gjør Entercard som en ansvarlig långiver en grundig kredittvurdering før vi innvilger eller avslår søknaden. Gode kredittvurderinger er avgjørende for et selskap som tilbyr usikrede lån. Vårt mål er alltid å gi riktig kredittgrense til riktig person.

God kredittvurdering krever en kombinasjon av gode datasystemer, dømmekraft og erfaring. Mye av dette arbeidet er i dag automatisert, men for å lykkes er man fremdeles avhengig av kompetente ansatte som tar de riktige avgjørelsene. Men hva gjør Entercard egentlig når vi vurderer en kundes søknad om kredittkort?

Først samler vi informasjon om kundens økonomi og vurderer dette i forhold til ønsket om kreditt. Kunden må være over 18 år, ha en fast og stabil inntekt som kan dokumenteres og inntekten skal også helst komme frem av ligningstallene vi får fra kredittsjekken vårt kredittbyrå gjennomfører. Det er ikke noen krav til statsborgerskap, men kunden må ha norsk personnummer.

I motsetning til en bank som låner ut penger til bolig, tar ikke Entercard sikkerhet i bolig eller andre gjenstander. Det vi vurderer, er den økonomiske situasjonen til søkeren selv, og vi vet lite om hvordan han eller hun faktisk vil bruke kreditten. Ut i fra opplysningene kunden gir i søknaden og informasjonen fra kredittsjekken vurderer vi om og eventuelt hvilken kreditt kunden har råd til.

Noen ganger kommer ikke alt med i kredittsjekken vi gjennomfører. Kunden kan for eksempel nylig ha studert og ikke hatt fast inntekt året før. Da må vi be om dokumentasjon på dagens faste inntekt. Andre ganger kan folk ha høyere reell inntekt enn det som kommer fram av vår informasjon, for eksempel hvis de har ulike leieinntekter. Gjeld tatt opp etter forrige selvangivelse vil heller ikke komme med i en kredittsjekk, og vi er derfor avhengig av at kunden er ærlig når de oppgir samlet gjeld i søknaden. Dette vil endre seg når det et nasjonalt gjeldsregister kommer på plass, forhåpentligvis om ikke alt for lang tid.