Inspirerende å ta samfunnsansvar

Publisert October 7, 2018

Entercard er et finansselskap som ønsker å ta ansvar, både individuelt og kollektivt. Kollegene våre oppfordres ikke bare til å fokusere på selskapets inntjening, men også til å bruke kunnskapen sin til å hjelpe andre. Vi har snakket med to av tilretteleggerne for Entercards arbeid for samfunnsansvar, konsulent Marita Nordli og Melita Ringvold, Head of Corporate Communications and Citizenship.

– Jeg holder kontakten med selskapets partnere i Oslo, motiverer kollegene mine og sørger for at vi har nok frivillige til aktivitetene vi organiserer. Det har vært inspirerende å jobbe som en av koordinatorene i Entercards Citizenship Forum. Jeg har gjort dette i tre og et halvt år, først i Trondheim da jeg jobbet der, og nå i Oslo. Lokale aktiviteter i Stockholm og København har blitt arrangert av andre Citizenship-koordinatorer, forteller Marita.

Citizenship Forum
Forumet består av ansatte fra ulike deler av selskapet. Et medlem av Citizenship-forumet skal bidra til aktivisering innen rammeverket for samfunnsansvar og støtte den praktiske gjennomføringen av aktivitetene.

– Målet er å utveksle ideer for å skape ulike aktiviteter for Entercards ansatte, så forumet er glade for alle innspill, sier Melita.

Gir mer enn det tar
– Arbeid med samfunnsansvar er verdifullt og utvider perspektivet ditt. Gjennom det frivillige arbeidet jeg har utført, har jeg også utviklet ferdigheter som prosjektleder og koordinator, legger Marita til.

Å ta ansvar
Gjennom arbeider med samfunnsansvar, sørger vi for at selskapet gir noe tilbake til samfunnet. Entercard bidrar inn i ulike sosiale initiativer med fokus på unge mennesker, enten på egen hånd eller i samarbeid med partnerne våre. På den måten kan ansatte delta i aktiviteter for ungdom i nærområdet.

Populære aktiviteter i Oslo
I fjor donerte våre ansatte klær til barn. Vi deltok også i aktivitetene «Barnas stasjon» og «Min jul» i samarbeid med Blå Kors i Oslo.

– «Barnas stasjon» og «Min jul» var svært populært blant våre ansatte. Arrangementet fant sted før julaften. Vi arrangerte juleverksteder, samlet gaver for å gi til barna og serverte julegrøt. Jeg håper vi kan arrangere den samme aktiviteten i år også, sier Marita.

Noen av våre medarbeidere har også engasjert seg som “tidgivere” i prosjektet “Steg for Steg”. Dette er et oppfølgingstilbud for voksne mennesker som ønsker å ta del i samfunnet etter å ha vært i en vanskelig fase med ulike typer av avhengighet.

Nordli forteller at strikking av skjerf i samarbeid med Kirkens Bymisjon har vært svært populært blant de ansatte.

– I tillegg har Entercard vært involvert i «Jobbskygging», mentor og innovasjonsprosjekter med «Ungt Entreprenørskap» og organisert sjakkundervisning i samarbeid med skandinaviske sjakklubber, forteller Melita.

Vil du vite mer om vårt arbeid med samfunnsansvar? Les mer på www.entercard.com og se filmen vår om samfunnsansvar.