​KLP Kredittkort overføres til KLP Banken

Publisert May 25, 2017

Fra 25. mai overføres KLPs kredittkortportefølje til KLP Banken. KLP Banken håndterer fra da av alle sine kredittkort kunder selv.

Alle kundene dette gjelder har fått utstedt nye kredittkort av KLP Banken, og er skriftlig varslet om endringen.

KLP Kredittkort-kunder som har spørsmål om sitt kredittkort skal fra 25. mai kontakte KLP Banken. Entercard har utstedt og driftet alle kredittkort for KLP Banken siden 2011.

Samarbeidet ble avsluttet fordi KLP ønsket å drive kredittkortvirksomheten på egenhånd.