Kreativiteten blomstret på Gründeridol for ungdomsbedrifter

Publisert December 3, 2018

Fredag 30. november gikk finalen av Ungt Entreprenørskaps Gründeridol for ungdomsbedrifter i Akershus av stabelen. Carl Michelet, Thanh Fleischer, Fawad Hussain og Anne-Line Aaslund fra Entercard bidro som mentorer sammen med ansatte fra Telenor og Kjeller Innovasjon. Ideene blomstret, så dette var morsomt og lærerikt både for studentene og representantene fra næringslivet.

Ungdomsbedrift gir elever i videregående skole erfaring fra bedriftsetablering. I løpet av et år etablerer og driver de en ungdomsbedrift som blir registrert i Brønnøysund via Ungt Entreprenørskaps registreringsmodul. Målet er blant annet å styrke elevenes evne til kreativitet, samarbeid, nettverksbygging og problemløsning. GründerIdol er en syretest som blir gjennomført midt i skoleåret, ved at fire ungdomsbedrifter kobles med mentorer.

Som mentorer bidro Entercards ansatte med evaluering av studentenes forretningsplaner og ga dem råd om hvordan de kunne videreutvikle forretningsideen sin videre i forhold til marked, produkt, økonomi og unikhet. De unge studentene var spesielt opptatt av bærekraft, natur, sosialt entreprenørskap, helse og sikkerhet. De presenterte gode ideer når det gjaldt urbant landbruk, økt bevissthet rundt bærekraftig utvikling, brannsikkerhet og helseteknologi.

– Vi har valgt å samarbeide med Ungt Entreprenørskap fordi de motiverer ungdom til å utvikle sine ideer og mestringsevner. Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon hvor studentene lærer mer om næringslivet samtidig som vi lærer hva ungdom og fremtidige arbeidstakere er opptatt av, sier Melita Ringvold, Head of Corporate Communications & Citizenship hos Entercard.

Studentene på Gründeridol var godt forberedt og holdt veldig spennende presentasjoner. I løpet av dagen hadde mentorene bidratt til at de kom et steg videre i prosessen. Noen trengte hjelp til å spisse visjonen og forretningsstrategien sin, mens andre var ferdig med å utvikle prototyper og trengte råd om økonomi, marked og kommersialisering.

– Grunderidol er en morsom og viktig arena for å stimulere ideer og drømmer. Jeg er takknemlig for å få stille opp på vegne av Entercard for å hjelpe de unge entreprenørene med å komme et skritt nærmere sine mål. En slik mentor workshop anbefaler jeg kollegaer å delta på, sier Carl Michelet, Financial Analyst hos Entercard.