Les vår 2016-rapport om samfunnsansvar

Publisert February 15, 2017

Rapporten beskriver hva Entercard har bidratt med av samfunnsansvar i 2016. Entercard bidrar gjennom sitt arbeid med samfunnsansvar til at unge mennesker opplever mestring og får forståelse av hva analytisk kompetanse og et selskap som Entercard er. Rapporten er utarbeidet slik at den kun tar for seg de større aktivitetene som er gjort i Norge, Danmark og Sverige.

https://www.entercard.no/om-entercard/vart-samfunnsansvar/