​Unikt samarbeid mellom offentlige gjeldsrådgivere og Entercard

Publisert April 23, 2015

– Kredittkortbransjen og NAV har mye å lære av hverandre, og gjennom et tettere samarbeid kan vi bidra til at kunder med betalingsproblemer får en enklere hverdag, forteller Henning Holtan, administrerende direktør for Entercard Norge.

I forrige uke var over 100 representanter fra NAV, offentlig forvaltning, Entercard og inkassoselskapene samlet for å utveksle erfaringer og drøfte hvordan man kan gi bedre økonmiske rådgivning til kunder med betalingsproblemer. I forlengelsen av seminaret blir det satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra alle aktørene i bransjen. 

Administrerende direktør i Entercard Norge Henning Holtan åpnet seminaret med et innlegg om Entercards arbeid med ansvarlig långivning. Som en oppfølging av seminaret oppretter Barne-inkluderings og forbruker departementet en ny referansegruppe der Entercard inngår, som skal jobbe frem bedre retningslinjer for samarbeid mellom kreditorer og offentlige gjeldsrådgivere.

– Entercard er opptatt av å være en ansvarlig långiver. Det å sette en riktig kredittgrense, slik at vi ikke låner ut mer enn kundene er kan betale tilbake er en viktig rettesnor for alle ansatte selskapet. Samtidig er god kundeoppfølging sentralt. Vi ønsker å komme i dialog med kunder som sliter med å betale så tidlig som mulig. Da er det mye som kan gjøres, forklare Holtan.

– Muligheten til å kunne ta opp kreditt er viktig for mange i samfunnet og det lenge vært ønskelig med en bedre dialog mellom de offentlige rådgiverne og kreditorene. Det nedsettes nå en referansegruppe som skal jobbe frem nye retningslinjer, fortalte Egil Rokhaug.

Oversett en regning
Den store majoriteten av Norges befolkning har et fornuftig forhold til kredittkort, men et lite mindre tall havner i økonomiske problemer på grunn for mye usikret gjeld. Samtidig er samfunnet, i følge Bård Bratsberg, styreleder for Kredinor, avhengig av kreditt for å gå rundt. Kreditt er motoren i samfunnsøkonomien, slo han fast i sitt foredrag.

Den viktigste årsaken til at folk får økonomisk problemer er en endret livssituasjon, som samlivsbrudd, sykdom eller arbeidsløshet, mens Bratsberg påpekte at den største gruppen skyldnere til inkassoselskapene er vanlige mennesker som har glemt en regning.

Motiver til nedbetaling
Selv om det store flertallet er vanlige mennesker uten store problemer med å betale regninger, er det et lite mindretall som har store betalingsproblemer. Cecilie Lynum, psykologspesialist og programleder i Luksusfellen, snakket om hva som kan gjøres for dem.

– Det å ikke ha kontroll over privatøkonomien er vår tids siste tabu, så Cecilie i sitt innlegg.

Lynum påpekte at i dag er det kun biblioteket og søndagstur som ikke koster penger. For å hjelpe de som har betalingsproblemer trakk hun fram viktigheten av å motivere.

– Personlig kontakt er viktig, og forsøk å gi dem et håp som gir inspirasjon til å begynne nedbetalingen, selv om det bare er et lite beløp, forklarer Lynum.