Nye vilkår for Entercards kredittkort

Finansdepartementet har fastsatt nye regler for hvordan kredittkort skal betjenes. Entercard har derfor oppdatert avtalevilkårene for våre kredittkort, og de nye vilkårene gjelder fra 15. mai 2019.

Hva betyr dette for deg som kunde?

De nye reglene gjør at du må betale ned din gjeld litt raskere. Minimumsbeløpet du må betale hver måned blir litt høyere. Dette gjelder hvis du velger å betale minimumsbeløpet. De nye reglene gjør at det månedlige minimumsbeløpet på din faktura øker noe.

Hvis du hver måned betaler alt du skylder, eller godt over minimumsbeløpet, berører ikke av denne endringen deg.

Hvor stor blir endringen i minimumsbeløpet?

De nye reglene gjør at det månedlige minimumsbeløpet på fakturaen øker noe. Helt eksakt er det 1/60 del av benyttet kreditt og gebyrer, pluss påløpte renter. Hvis du benytter 15 000 kr av din kreditt blir nytt minimumsbeløp 520,72 kr (nominell rente 21,62%). Etter gammelt regelverk ville minimumsbeløpet vært 458,11 kr.

Denne endringen gjør at de totale kostnadene på kredittkortet blir noe lavere fordi kreditten vil nedbetales raskere enn før.

Vil fakturaen se annerledes ut etter endringen?

Din faktura ser ut som tidligere og du kan fortsatt selv velge hvor mye du vil betale, men ikke mindre enn minimumsbeløpet. Minimumsbeløpet finner du i boksen «Betalingsinformasjon» på side 1 av fakturaen. Beløpet er alltid minst 150 kr. For Coop Mastercard og Coop Medlems & betalingskort er beløpet minst 400 kr.

Hvorfor endrer Entercard vilkårene?

Vi gjør denne endringen for å følge de nye reglene som er fastsatt av Finansdepartementet ved forskrift 12. februar 2019.

 

For andre spørmål, ta kontakt med vårt kundesenter.