Nye personvernregler i 2018

1.juli innføres EUs nye personvernlov GDPR (General Data Protection Regulation) i Norge. De nye reglene gjør at det skal bli langt enklere for deg som kunde å vite hva som lagres, og hva denne informasjonen skal brukes til. Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, e-mail adresse eller en vurdering. De nye reglene gir deg en større rett til å bestemme over egne personopplysninger.

Hva betyr dette for våre kunder?

Det er Entercard Group AB som har ansvaret for behandlingen av personopplysningene til våre kunder. Det er viktig at du som kunde vet hvilke opplysninger som innhentes og hvordan ditt personvern ivaretas.

våre sider kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, cookies (informasjonskapsler), lydopptak, samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter som f. eks. din rett til innsyn i opplysninger, reservasjon, skjermingsrett samt sletting av data.

Når det gjelder personopplysninger skal dette presenteres på en forståelig og enkel måte; hva som lagres og hva det brukes til.
Det som blir lagret om deg, skal i utgangspunktet kun brukes til det formålet som det ble innhentet til. Det skal også være like enkelt å trekke tilbake et samtykke som det var å gi det.

– Vi jobber kontinuerlig med personopplysningsvern og den nye personvernforordningen gjør bedrifter mer oppmerksomme på at man må være mer åpne på hvordan man behandler personopplysninger, og at denne informasjonen skal kommuniseres på en lettfattelig måte. Videre tydeliggjør personvernforordningen viktigheten av å dokumentere sine rutiner og i enkelte tilfeller må man sågar også kunne demonstrere etterlevelse, sier Data Protection Officer hos Entercard Group AB.

Om du skulle ha noen spørsmål angående de nye personvernreglene, kan du ta kontakt med vår Data Protection Officer på dpo@entercard.com.

Les mer om det nye regelverket til EU på eugdpr.org.