Om oss

Entercard er et av Skandinavias ledende kredittmarkedsselskaper. Vi tilbyr fleksibel forbrukerkreditt gjennom selskapets egen merkevare re:member og sammen med våre partnere.

Vi er representert i Norge, Sverige, Danmark og Finland og har 450 engasjerte ansatte som betjener selskapets 1,7 millioner kunder.

Vår misjon: Finance the big and small moments of everyday life. We help our customers live their lives as they see fit, providing the means for change, come rain or shine.

Vår kultur

Vi tror på samarbeid og kraften i mangfold. Våre ansatte med over 40 ulike nasjonaliteter bidrar til å bygge en sterk kultur gjennom kunnskap, kompetanse og kulturelle erfaringer.

 

‹‹For oss er det viktig å være lidenskapelig opptatt av det vi gjør.››

Våre verdier

Vår kultur er definert av våre kjerneverdier:

Vi holder det vi lover

– Vi forbedrer oss hele tiden

– Vi gjør en forskjell

– Vi vinner sammen

Verdiene våre veileder oss i hvordan vi oppfører oss, hvordan vi samhandler med hverandre og med kundene våre, og gjør det lettere for oss å ta beslutninger. De gjenspeiler hvem vi er og hva vi som ansatte i Entercard står for. Våre verdier danner grunnlaget for vår kultur.

Vi holder det vi lover

For å bygge tillit med hverandre og med kundene våre, må vi konsekvent levere det vi lover og kommunisere på en ekte måte.

Vi forbedrer oss hele tiden

For hele tiden å tilpasse oss endringer må vi være en smidig og effektiv organisasjon. Det krever at vi hele tiden søker etter nye måter å skape verdier på gjennom en såkalt test-og-lær-kultur.

Vi gjør en forskjell

Ved å lytte til kundene våre, hele tiden forbedre oss og holde det vi lover, kan vi gjøre en forskjell. Det er det vi brenner for.

Vi vinner sammen

Ved å skape et sterkt team som kombinerer kunnskap og talent på tvers av funksjoner, kan vi skape verdier for våre kunder i alle ledd.