Regnskap og årsrapport

Fram til 2. oktober 2017 var EnterCard Norge AS og EnterCard Sverige AB to separate selskaper. Fra og med 2. oktober 2017 ble selskapene fusjonert sammen i EnterCard Group AB.

Delårsrapporter for 2017 for EnterCard Norge AS

Delårsrapporter og årsrapport for 2016 for EnterCard Norge AS

Delårsrapporter og årsrapport for 2015 for EnterCard Norge AS

Delårsrapporter og årsrapport for 2014 for EnterCard Norge AS

Delårsrapporter og årsrapport for 2013 for EnterCard Norge AS

Delårsrapporter og årsberetning for 2012 for EnterCard Norge AS

Delårsrapporter og årsberetning for 2011 for EnterCard Norge AS