My Dream Now

Ved å knytte studenter til potensielle, fremtidige arbeidsgivere i skolen, er målet til My Dream Now at alle studenter i Sverige skal føle seg verdifulle i samfunnet, finne veien inn i arbeidslivet, se muligheter og kunne gjennomføre drømmene sine. Studenter med sosioøkonomisk ugunstig bakgrunn som mangler voksne rollemodeller fra den profesjonelle verden prioriteres. Økonomiske og sosiale ulikheter i samfunnet kan reduseres ved å gi alle studenter like muligheter.

Samarbeidet med My Dream Now, gir Entercard en mulighet til å inspirere unge til å finne og realisere drømmene sine, samtidig som vi blir kjent med neste generasjons arbeidstakere.

Her er noen av prosjektene Entercard engasjerer seg i:

Klasse coaching program

Entercards ansatte deltar i coachingkurs og bidrar videre i My Dream Nows klasseseminarer for videregående skoler. Klassecoacher fra ulike fagområder, inspirerer og motiverer studentene til å sette kortsiktige mål og velge ulike veier for å nå drømmene sine. Det settes fokus på temaer som betydningen av aktiv fritid, opplevelser utenfor skolen, arbeidsmarkedet og jobbsøking. Studentene får mulighet til å delta i flere økter i løpet av året.

Studiebesøk på Entercards kontor i Stockholm

Sammen med My Dream Now, er Entercard vert for studiebesøk fra Stockholms studenter. På denne dagen får studentene innblikk i hva de kan forvente når de går inn i arbeidslivet.

Les mer om My Dream Now på deres nettsider.