Blå Kors

Blå Kors utøver nestekjærlighet og medmenneskelighet i praksis gjennom sitt arbeide for og med mennesker som strever med å mestre hverdagen.

Gjennom arbeidet vårt med samfunnsansvar har vi valgt å støtte Blå Kors med tid og ressurser. Flere av aktivitetene Entercard engasjerer seg i, har fokus på barn- og ungdom.

Her er noen av aktivitetene vi engasjerer oss i:

Min jul

Min jul er et gratis og åpent arrangement for barn og unge. Sammen med Blå kors arrangerer Entercard juleverksted for barn, lager julegrøt, deler ut gaver og bistår med forberedelser til julaften for unge som ikke har noen å feire dagen med. I forkant pakker våre medarbeidere julegaver og lager godteriposer til barna.

Sjakk med unge

Våre ansatte arrangerer sammen med Blå Kors, sjakksamlinger for unge med ulike utfordringer på en av Blå Kors’ behandlingssteder i Oslo. På flere av samlingene har juniorverdensmester Aryan Tari deltatt.

Steg for steg

Gjennom Entercards Citizenshipavtale med Blå Kors, har også noen av våre ansatte bistått som frivillige “tidgivere”. Gjennom «Steg for steg» hjelper de mennesker med utfordringer, og begge kan få nye perspektiver.

For mer informasjon om Blå Kors, besøk deres nettside.