Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som jobber med barn og unge i samspill med utdanningssystemet og næringslivet. Gjennom arbeid med blant annet elevbedrifter får barn og ungdom innblikk og erfaring med alt fra utvikling av forretningsideer, markedsføring og salg til HR og finans.

– Vi har valgt å samarbeide med Ungt Entreprenørskap fordi de motiverer ungdom til å utvikle nye ideer og styrke sin mestringsevne. Samarbeidet er en vinn-vinn situasjon hvor studentene lærer mer om næringslivet samtidig som vi lærer hva ungdom og fremtidige arbeidstakere er opptatt av, sier Melita Ringvold, Head of Corporate Communications & Citizenship hos Entercard.

‹‹Vi ønsker å motivere ungdom til å utvikle nye ideer og styrke sin mestringsevne››

Ungt Entreprenørskaps mål:

  • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
  • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
  • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
  • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom næringslivet, arbeidslivet og skolene
  • Stimulere til samarbeid over landegrensene
  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Her er noen av prosjektene Entercard engasjerer seg i:

GründerExpo

Dette er en entreprenørskapskonkurranse for studenter der Entercard-kolleger gir ut priser og deltar i flere juryer som for eksempel – beste muligheter for verdiskaping, beste markedsføring, beste samarbeid med næringslivet, beste utstilling og beste nettsider. Gjennom elevbedrifter utvikler ungdom et produkt eller en tjeneste.

Job shadowing dag

Hver høst arrangerer Entercard studiebesøk for ungdom hvor de kan bli bedre kjent med vår virksomhet. En valgt gruppe elever får innføring i virksomheten vår, og mulighet til å følge en Entercard-medarbeider hver. Hensikten er å lære og forstå ulike roller og hvordan et finansselskap fungerer.

Finalen i GründerIdol

Entercard ansatte deltar som mentorer i finalen for elevbedrifter som har vunnet GründerIdol i sine regioner. I løpet av en halv dag blir forretningsideen til ungdommene presentert, gjennomgått, analysert og videreutviklet til en forretningsplan med råd fra mentorer i næringslivet.

Les mer om Entercards samarbeid med Ungt Entreprenørskap:

For mer informasjon om Ungt Entreprenørskap, besøk ue.no.