Yes2Chess

EnterCard bidrar til at skolebarn i Norge, Sverige og Danmark får anledning til å lære sjakk etter skoletid gjennom prosjektet Yes2Chess.

Forskning har vist at sjakk har en positiv effekt på barns utvikling av analytiske ferdigheter, noe som er viktig for et finansselskap som EnterCard. Vi bidrar derfor gjennom Yes2Chess til sjakkundervisning på SFO i samarbeid med Norges sjakkforbund.

EnterCard stiller med frivillige ansatte som bidrar til sjakkundervisning på SFO. Våre ansatte i Norge har fått opplæring av Jøran Aulin-Jansson, tidligere president i Norges Sjakkforbund.

Fakta om sjakk

  • Sjakk er en av verdens mest utbredte sporter. Det er over 600 millioner som spillere sjakk.
  • Det er sjakkforbund i mer enn 160 land med til sammen 7,5 millioner medlemmer.

Vår partner