​Entercard starter 2021 med oppdatert logo og ny stavemåte

Publisert January 18, 2021

Entercard starter 2021 med oppdatert logo, farge og staving av firmanavnet. Entercard har eid varemerkerettighetene til Entercard-navnet og –logoen siden joint venture avtalen ble etablert. Vi ser nå at det er behov for å beskytte og oppdatere logoen og fargepaletten vår slik at de kan brukes bedre til digitale formater.

Entercard har også besluttet å ikke stave navnet vårt med stor C i midten av firmanavnet lenger.

Heretter staver vi egennavnet Entercard med stor E på normalt vis, selv om logoen er laget med små bokstaver. Logoendringen medfører mindre justeringer og vil ikke innebære et omfattende branding-program, men vil bli implementert gradvis fra 5. januar 2021.

– Vi må kontinuerlig oppdatere og forbedre både oss for å holde tritt med markedet og dagens trender. Dette gjelder både måten vi jobber på og produktene våre, men også vår logo og våre merkevarer. Jeg tror at vi med vår nye logo er bedre forberedt på fremtiden, sier konsern direktør Freddy Syversen.

Parallelt med fornyelsen av logoen har vi oppdatert Entercards fargepalett. Vi beveger oss vekk fra den konservative mørkeblå fargen og introduserer i steden en friskere blåfarge, som egner seg bedre til digitale flater.