Krafttak mot hvitvasking

Publisert October 19, 2018

Denne uka har hvitvasking stått høyt på agendaen. 15. oktober trådte den nye hvitvaskingsloven i kraft i Norge. Hvitvasking; det vil si at man forsøker å integrere inntekter fra kriminell virksomhet, bedrageri eller skatteunndragelse i det økonomiske systemet er et alvorlig samfunnsproblem. 

Skandinaviske finansmyndigheter anser det å være en internasjonal utfordring, som kan true hele det økonomiske systemet. Entercard har opprettet en egen enhet som jobber med risiko i førstelinje, som blant har spisskompetanse på AML ( anti-money laundering).

– Våre spesialister sørger for at Entercard er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og til å ta vårt ansvar for å motarbeide dette samfunnsproblemet. Vi sikrer fortløpende implementering av nye AML-/CTF-reguleringer. Vi jobber dessuten aktivt for å skape gode kundeopplevelser. Det skal fungere problemfritt for kunden selv om vi har økt fokus på hvitvasking , sier Freddy Syversen konsernsjef i Entercard Group.

Siden februar i år har Camilla Kingdon, Business Unit Conformance Officer hos Entercard, ledet selskapets nyopprettede Business Risk Unit. Her finner vi avdelingen Anti-Money Laundering (AML)/Counter Terrorist Financing (CTF).

For henne er det svært viktig å sikre at så vel ledelse som ansatte er oppdatert på de regulatoriske kravene i bransjen:

– At vi har fullt fokus på å forebygge og vanskeliggjøre hvitvasking og terrorfinansiering, viser også at vi er en seriøs aktør. Vi har et viktig samfunnsansvar og sikrer at kundenes informasjon er sikker hos oss. Til dette kreves gode rutiner, noe som er en av våre høyeste prioriteringer, sier Camilla Kingdon og legger til:

Alle medarbeidere hos Entercard får opplæring på regelverk, selskapets risikovurdering og rutiner rundt dette. Det er også viktig at medarbeiderne informeres fortløpende om nye metoder for hvordan nettopp produkter som Entercard tilbyr, kan brukes til hvitvasking og terrorfinansiering.

– Dette gjør vi for at våre medarbeidere skal føle seg oppdatert og kunne sette inn tiltak for å forebygge og vanskeliggjøre hvitvasking og terrorfinansiering, sier Camilla Kingdon.