PSD2 – EU-direktivet som endrer finanssektoren

Publisert September 21, 2018

Med det nye betalingstjenestedirektivet PSD2 forsvinner bankenes monopol på kundeopplysninger – markedet åpnes opp for nye aktører, og dette gir kunden flere valgmuligheter. Björn Kjellberg, prosjektleder for Entercards PSD2-initiativ, forteller mer om hvordan det nye direktivet kommer til å påvirke finanssektoren.

-Vi ser at det er stor interesse hos partnerne våre for å høre mer om de mulighetene som finnes for kundene deres. For tiden arbeider vi med en prosess for å invitere partnerne våre til å diskutere hvilke funksjoner de vurderer som mest verdifulle for kundene sine, forklarer Björn.

1. mai i år ble betalingstjenesteloven oppdatert i samsvar med EUs direktiv om betalingstjenester – PSD2 (Payment Service Directive). Første trinn omfatter oppdaterte kundevilkår og sikkerhetskrav. I september 2019 trår de tekniske kravene i kraft.

– På et overordnet nivå gjøre det nye direktivet det sikrere og tryggere for kunden, ettersom det blant annet kreves sterkere autorisering ved betaling på nett. Men det handler også om å utvikle og åpne opp markedet for elektronisk betaling samt skape rettferdig konkurranse, sier Björn Kjellberg.

I arbeidet med det nye direktivet er Björns oppgave å overvåke ulike framtidsscenario. Det kan handle om mulige trusler eller hvordan Entercard skal posisjonere seg:

– For oss er det viktig å finne strategier for hvordan vi skal kunne holde oss relevante, vokse og skape kundeverdi som følge av de nye direktivene.

Hvordan forbereder bankene seg på innføringen av direktivet?

Ifølge Björn bør bankene først og fremst sørge for åpne kanaler, såkalte api-er (application program interface) ut mot tredjepartsleverandører.

– I praksis innebærer det at en tredjepartsleverandør kan få tilgang til kundens konto, forutsatt at kunden har gitt tillatelse og at tredjeparten har de sertifikatene som kreves. Da kan de bruke bankens infrastruktur som plattform for finansielle tjenester. Spørsmålet alle aktører bør stille seg, er derfor hvordan vi kan realisere de mulighetene dette innebærer.

Hva innebærer det nye direktivet?

Det nye betalingstjenestedirektivet er mildt sagt omfattende. I og med at PSD2 åpner opp for nye aktører, kan vi også regne at kundenes forventninger endres. Men ifølge Björn kommer det til å gå en liten stund før de åpne kanalene er en realitet, og foreløpig vil ikke kundene merke så stor forskjell:

– Akkurat nå fokuserer bankene først og fremst på å gjøre seg klare til å oppfylle de regulatoriske kravene i PSD2. Samtidig legger de planer for de kommersielle implikasjonene av regelverket. Innenfor betalingstjenester vil for eksempel e-nettbutikker i fremtiden kunne tilby kundene å betale via en tredjepartsaktør som får direkte tilgang til kundens konto uten å behøve å gå via et betalingsnettverk, som for eksempel Visa og Mastercard, sier Björn.

Björn forteller videre at betalingen blir mer integrert i kjøpsøyeblikket og at kunden får en enklere kjøpsopplevelsen. Kunden slipper å bruke kortopplysninger, og kan istedet gi direkte tilgang til kontoen sin eller andre betalingsmidler via Bank-ID.

– Hvis betalingen ikke gjøres via Visa, Mastercard eller Amex, vil dette også bety reduserte kostnader for butikken ved en transaksjon. Forhåpentligvis betyr det at prisen også senkes for kunden.

Større konkurranse om kundedata

Med de nye direktivene vil det finnes mer data på markedet som er åpne slik at andre aktører kan bygge bedre kundeopplevelser rundt dem. Selskapene får større innsikt om kundene, forutsatt at kundene samtykker til det. Her er det opp til både banker og andre aktører å tilby de beste tjenestene og de riktige tilbudene, basert på kundens kjøpsmønster og kundeprofil. 

-I forlengelsen innebærer det at kunden vil få mer skreddersydde og relevante tilbud. Flere selskap kommer til å konkurrere om kundens oppmerksomhet. I starten kan det store antallet valgmuligheter eventuelt oppleves som vanskelig å navigere i for kunden, men på sikt vil kundeopplevelsen bli tydeligere. De aktørene som lykkes med å tilby best kundeopplevelse og grensesnitt, vinner, sier Björn.

– Et resultat av dette skiftet er at kundene vil bli mindre lojal mot bankene sine. De får mulighet til å utforske og velge de tilbudene som passer best, og disse behøver ikke nødvendigvis å være hos en og samme aktør, avslutter Björn.