Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med mange bedrifter, organisasjoner og banker i Skandinavia. Vi anser oss ikke som en leverandør, men som en samarbeidspartner, der begge parter er vinnere når vi sammen lykkes om å nå målene våre.

Avtalene våre handler alltid om langsiktige forpliktelser. For oss er det derfor viktig å forstå partnernes behov og utfordringer, slik at vi kan utvikle kortkonsepter og låneprodukter som støtter våre felles mål og visjoner.

I dag har vi over 50 samarbeidspartnere i Sverige, Norge og Danmark, f.eks. COOP, Swedbank, LO, Svenska Golfförbundet, British Airways og en rekke uavhengige sparebanker.

Golfförbundet.jpg 3 Lo mervärde.jpg 2
Swedbank.jpg 2 lo plus guldkort_60x60