Samtykkebasert lånesøknad

Hva er samtykkebasert lånesøknad?

Samtykkebasert lånesøknad er en digital godkjenning hvor du kan gi ditt samtykke for å forenkle søknadsprosessen din. Når du søker om lån eller kort hos oss kan du gå inn i Altinn og gi oss elektronisk samtykke til at vi kan hente ut relevant informasjon om din inntekt og formue fra Skatteetaten direkte, så slipper du å finne frem denne dokumentasjonen og sende det inn som vedlegg til søknaden din. Du samtykker til at vi kan hente de siste tre lønnsslippene og din siste skattemelding fra Skatteetaten.

Hvorfor bruker Entercard Samtykkebasert lånesøknad?

Målet er å gjøre lånesøknaden enklere og tryggere. Når man søker lån, ønsker Entercard oppdatert økonomisk informasjon om deg. Dette kan for eksempel være siste skattemelding, samt de tre siste lønnslippene. Å samle sammen denne informasjonen kan i mange tilfeller være tidkrevende for søkeren. Med samtykkebasert lånesøknad, sparer du tid da Entercard kan innhente denne informasjonen for deg.

Hva innebærer det at jeg gir Entercard samtykke til å innhente informasjon om meg?

Digital samtykkebasert lånesøknad innebærer at du gir Entercard midlertidig fullmakt til å innhente data om inntekt, formue og gjeld fra det offentlige til bruk i kredittvurderingen. Ved å gi Entercard fullmakt, kontakter Entercard offentlige registre for å finne relevant informasjon for å kunne vurdere lånesøknaden.

Hva får Entercard tilgang til?

Entercard får ikke tilgang til mer informasjon enn strengt tatt nødvendig, og kan kun innhente relevant informasjon om for eksempel inntekt og formue fra Skatteetaten. Entercard får ikke tilgang til hele skatteoppgjøret ditt, kun de delene som trengs for å vurdere søknaden din.

Hvor lenge gjelder samtykket?

Det elektroniske samtykket gjelder for ti dager og gir Entercard tilgang til opplysninger kun én gang.