Personvern

Her kan du lese mer om hvordan vi i Entercard behandler personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, for eksempel fødselsnummer, adresse, telefonnummer, kredittvurdering og lignende.

Det er viktig for oss at du vet hva slags opplysninger vi samler inn og hvordan vi håndterer ditt personvern.

Last ned vår fullstendige personvernerklæring

Behandling av personopplysninger

Hvilken informasjon har vi om deg?

Vi behandler og oppbevarer personopplysninger i forbindelse med søknader om kredittkort, forbrukslån eller andre tjenester vi tilbyr. Vi lagrer også informasjon om din bruk av våre produkter og tjenester. Informasjon om din finansielle status får vi fra offentlige registrerte kredittvurderingsselskaper og tilgjengelige gjeldsregistere.

For å reklamere for våre tjenester bruker vi databasene til ulike markedsføringsbyråer. Vi lagrer ikke informasjonen lengre enn nødvendig.

Slik bruker vi personopplysninger

Opplysningene vi har registrert om deg bruker vi først og fremst til å følge opp deg som kunde, informere om produktene du har hos oss og opplyser deg om dine rettigheter. Vi behandler også opplysninger om deg når vi behandler søknader, i vår kundeadministrasjon, når vi fakturer, gir deg tilbud og anbefalinger, og gjennomfører avtalene vi har inngått med deg.

I tillegg behandler vi personopplysninger til følgende formål:

  • Oppfylle rettslige plikter og pålegg fra myndighetene
  • Kundeoppfølging og markedsføring
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Hva er en informasjonskapsel/cookie?

Vi samler inn opplysninger om besøkende på våre nettsider for å se hvordan våre kunder leser nettsidene våre. Når en kunde besøker vår nettside (www.entercard.no), registrerer vi ulike typer av informasjon i en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som oppbevarer dataene dine fra siden du er inne på. Den er ikke skadelig og inneholder ikke virus. Tekstfilen inneholder informasjon om deg, for eksempel er det den som gjør nettstedet i stand til å huske deg.

Hvilken informasjon registreres?

Når du besøker entercard.no så registrer vi ulike typer av informasjon om deg, slik som hvilken nettleser du bruker, om du er på mobil eller PC, hvilke sider du besøker og om du velger å søke om et produkt. Informasjonen samles og lagres ved hjelp av Cookies og i noen tilfeller din IP-adresse. Trafikken mellom våre servere og din nettleser krypteres og blir lagret etter strenge krav til datasikkerhet.

Hvorfor benytter vi denne dataen?

Dataen vi samler blir brukt til analytiske formål. Vi ønsker å optimere websiden slik at du får en best mulig brukeropplevelse, både i form av sidefunksjonalitet og innhold. For å kunne gjøre dette, benytter vi Google Analytics. Dette verktøyet bruker anonyme cookies for å identifisere unike brukere på tvers av nettlesingsøktene. I tillegg lagrer Google Analytics også kampanjeinformasjonen til brukeren.

Markedsføring

Vi bruker cookies utstedt av en tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler. Dataen er basert på innholdet på de sidene du har besøkt. Denne informasjonen vil bli aggregert før den sendes til en tredjepart. Personopplysningsloven og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet. Tredjepartsaktører vi bruker er Google, YouTube, Facebook.

Innstillinger for bruk av Cookies i nettlesere

Ved å tillate bruk av Cookies vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av nettstedet. Ønsker du likevel å endre på dette kan dette gjøres via innstillinger i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser på hvordan du kan slette/avvise Cookies.

Innsyn

Ønsker du innsyn i opplysningene?

Du har rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger. Ønsker du å se hvilke data vi har lagret om deg kan du ta kontakt med vårt kundesenter.

Mistanke om uautorisert innsyn

Hvis du mistenker at en av våre ansatte har gjort et uautorisert innsyn, ber vi deg om ta kontakt med vårt personvernombud på e-post dpo@entercard.com eller telefon +47 21 31 66 00. Personvernombudet vil hjelpe deg videre i prosessen, og du kan kreve at vi gjennomfører en intern utredningen for å bekrefte eller avkreftet mistanken. Du vil få informasjon om resultatet av utredningen. Hvis det kommer fram at din mistanke er berettiget, vil du bli informert om dette.

Vi gir svar på alle bestillinger om innsyn så raskt som mulig og senest innen 30 dager. I noen tilfeller kan det ta lengre tid å behandle bestillinger, men da vil vi gi beskjed og holde deg oppdatert.

Samtykke

Hva er et samtykke?

Du kan selv velge om og hvordan du vil motta informasjon og tilbud fra oss. Et samtykke er bare gyldig hvis det er:

  • Informert: Du har fått informasjon som gjør at du forstår hva du har samtykket til.
  • Frivillig: Vi kan ikke kreve et samtykke, det er noe du velger å gi oss.
  • Uttrykkelig: Du må gjøre en aktiv handling når du gir samtykket.
  • Spesifikt: Det er spesifisert hva samtykket gjelder for.

Du kan oppdatere dine samtykker på Mine sider i nettbanken eller ved å kontakte vårt kundesenter.

Lydopptak

Om lydopptak og lagring

Vi gjør lydopptak av samtaler til vårt kundesenteret, hvis innringeren samtykker. Lydopptakene blir brukt til opplæring og kvalitetssikring, og vi lagrer opptakene i opptil 45 dager.

Din reservasjon og skjermingsrett

Reservasjonsrett

Hvis du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. For å reservere deg, ta kontakt med vårt kundesenter. Kunder som har kredittkort gjennom sin lokale sparebank må ta kontakt med kundesenteret. Du velger selv om reservasjonen gjelder for epost, telefon, papirpost og sms.

Du vil fortsatt få informasjon som vi er pliktig til å gi deg, selv om du reserverer deg mot markedsføring.

Rett til skjerming

Hvis vilkårene for skjerming er oppfylt (jf. art 18 i GDPR), kan du som kunde kreve at Entercard begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Dette betyr at personopplysningene ikke kan brukes, men kun lagres.

Behovet for skjerming kan for eksempel oppstå når en kunde ønsker å få rettet opplysningene i en kredittvurdering de mener inneholder feil, uten at søknaden som lå til grunn for denne blir videre behandlet.

Ta kontakt med vårt personvernombud på e-post dpo@entercard.com eller telefon +47 21 31 66 00 om du vil vite mer om skjerming

Automatisert beslutningstaking

Hvordan bruker vi automatisert beslutningstaking?

Vi bruker automatisert beslutningstaking når vi behandler søknader for å sikre en objektiv behandling og for å beskytte ditt privatliv. Når behandlingen skjer automatisk analyserer vi både informasjonen du oppgir i søknaden, opplysninger fra kredittvurderingsselskaper, data fra våre egne systemer, kampanjedata og våre egne kredittvurderingsmodeller.

Når vi overvåker svindel, ved bedrageri, hvitvasking og terrorfinansieringer, og ved sperring av kort ved forsinket betaling bruker vi også automatisk beslutningstaking.

Du kan om manuell behandling av din søknaden, og om du vil ha mer informasjon om en beslutning vi har tatt kan du ta kontakt med vårt kundesenter.

Slette data

Når sletter vi dine data?

Vi avslutter ditt kundeforhold når du ikke lenger har avtaler med oss. Vi lagrer dine personopplysninger i tråd med bokførings- og hvitvaskingsregelverket. Vi lagrer også nødvendige opplysninger om ditt kundeforhold helt frem til foreldelsesfristen for det aktuelle produktet har utløpt. Etter det sletter vi kundeforholdet fra systemene våre.

 

Last ned vår fullstendige personvernerklæring