Regnskap og årsrapport

Fram til 2. oktober 2017 var EnterCard Norge AS og EnterCard Sverige AB to separate selskaper. Fra og med 2. oktober 2017 ble selskapene fusjonert sammen i EnterCard Group AB.

Finansiell informasjon for EnterCard Group AB publiseres på våre svenske og engelske nettsider.