Regnskap og rapporter

Her finner du finansielle og andre rapporter for Entercard Group AB (på engelsk og svensk):

Finansielle rapporter 2024

Finansielle rapporter 2023

Finansielle rapporter 2022

Finansielle rapporter 2021

Finansielle rapporter 2020

Finansielle rapporter 2019

Finansielle rapporter 2018

Du finner eldre rapporter på entercard.com.