Oppdatering av vilkår

Vi oppdaterer avtalevilkårene for våre lån og kredittkort. De nye vilkårene gjelder fra 19. april 2021.

Hva innebærer endringene?

For kredittkort

Endringer i punkt 12, valuta- og handelsbestemmelser.

Det har kommet en ny EU-forordning som fastlegger at du som kunde kan velge å motta informasjon om valutapåslag i forhold til Den europeiske sentralbankens referansekurs via pushvarsel eller SMS når du foretar et kjøp i en annen EØS-valuta enn norske kroner. Ønsker du å motta slik informasjon må du aktivere tjenesten i produktets app. For produkter uten app vil det være mulig å aktivere tjenesten på entercard.no/valuta. Tjenesten vil bli tilgjengelig fra april 2021.

For lån

For ordens skyld har vi i vilkårene inkludert en beskrivelse av kundenes og våre rettigheter/forpliktelser ved overdragelse av avtalen fra oss til en annen institusjon, i tråd med finansavtaleloven § 45. Slike overdragelser vil alltid varsles kundene skriftlig.

Både kredittkort og lån

Vi har gjort noen mindre språklige justeringer i informasjonen om hvordan vi behandler personopplysninger, dette for å gjøre det enklere å forstå. Vår personvernerklæring finner du på entercard.no/personopplysninger.

Vi håper du er fornøyd med ditt kundeforhold hos oss. Skulle du derimot ønske å avslutte ditt før endringene trer i kraft kan du kontakte kundesenteret. Det er kostnadsfritt å avslutte kontoen, men eventuell utestående saldo må nedbetales.

Fullstendige vilkår

For fullstendige vilkår velg ditt produkt: