Oppdatering av vilkår

Vi oppdaterer avtalevilkårene for våre betalingskort. De nye vilkårene gjelder fra 1. april 2020.

Endring i punkt 23 Spill/veddemål/gambling, finansielle instrumenter, kryptovaluta, svartebørs mv.

Endringen innebærer at kredittkortet ikke lenger kan brukes til:

  • Investering i finansielle instrumenter (f.eks. aksjer, binære opsjoner og andre derivater).
  • Kjøp av digitale valutaer (kryptovalutaer) som ikke er regulert av offentlige myndigheter.
  • Salg og kjøp av billetter til kultur- og idrettsarrangement, der salget foretas til høyere pris enn pålydende billettpris inkl. avgift (jf. svarebørsloven § 1).

Kredittkortet skal ikke brukes til å betale slike varer eller tjenester selv om brukersted, betalingsautomat e.l. godtar det som betalingsmiddel. Bruk av kredittkortet i strid med vilkårene kan gi kortutsteder rett til å sperre kortet, og kan i visse tilfeller anses som vesentlig mislighold som gir kortutsteder rett til å si opp avtaleforholdet. Kunden kan også bli holdt økonomisk ansvarlig for tap, samt renter og omkostninger knyttet til bruk i strid med overstående.

Endringen er foretatt for å øke kundebevisstheten samt beskytte våre kunder fra bruk av kreditt på usikre brukersteder, herunder mot å lide økonomisk tap ved bruk av kredittkort på slike steder.

Endringer i punkt 12 Valuta- og handelsbestemmelser.

I de oppdaterte vilkårene blir det også tydeligere hvilken omregningskurs som benyttes ved handel/uttak i annen valuta enn norske kroner. For å gjøre det enklere å sammenligne vil vi presentere forholdet mellom Entercards valutapåslag mot den europeiske sentralbankens referansekurs. Dette innebærer at forholdet vil kunne endres fra dag til dag. Informasjon vil være tilgjengelig på Entercards hjemmesider fra 1. april.

Om du ikke godtar ovennevnte endringer og ønsker å avslutte ditt kundeforhold før endringene trer i kraft, kan du kontakte kundesenteret. Det er kostnadsfritt å avslutte kortet, men eventuell utestående saldo må nedbetales.

Fullstendige vilkår

For fullstendige vilkår velg ditt produkt: