Ansvarlig långivning

Entercard er en ansvarlig långiver. Det innebærer at vi følger god skikk for innvilgning av kredittkort og forbrukslån. Vi bruker velprøvde metoder og samler inn kundedata som gjør at vi kan tilby riktig kreditt til riktig person. Vi innvilger ikke kredittkort eller forbrukslån til personer med betalingsanmerkninger eller personer under 18 år. Våre kunder må dessuten ha fast inntekt for å få innvilget et kort eller lån.

Før vi godkjenner en søknad må vi forsikre oss om at den som søker kan håndtere kreditt på en god måte. Vi gjør alltid en individuell kredittvurdering, og våre kunder kan derfor føle seg trygge på at de får et lån eller kredittgrense som de har råd til å håndtere.

Som en ansvarlig långiver sikrer Entercard  blant annet:

  • At vi tilbyr riktig kredittgrense/lån til riktig kunde
  • At vi er transparente når vi kommuniserer om produkter, vilkår, renter og avgifter
  • At vi gjør en samlet kredittvurdering av alle søknader
  • At vi tilbyr betalingsplaner ved behov

En ansvarlig kredittaker:

  • Låner ikke mer penger enn nødvendig
  • Setter seg inn i finansiell informasjon knyttet til lånet eller kreditten
  • Betaler fakturaer innen fristen
  • Har alltid en intensjon om å betale tilbake
  • Gir beskjed så fort som mulig om han eller hun får problemer med tilbakebetalingen

 

Redusere kredittgrense

Hvis kunder ønsker å få redusert kredittgrensen på sitt Entercard-produkt kan de ta kontakt med vårt kundesenter.