Generelle vilkår om nettsiden

Generelle vilkår for bruk av Entercard Norge, filial av Entercard Group AB, sine nettsider.

1. Behandling av personopplysninger

Entercard Norge, filial av Entercard Group AB, («Entercard») har konsesjon for behandling av personopplysninger og behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med konsesjonsvilkårene og personopplysningsloven med forskrifter.

Entercard er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Utlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor Entercard er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger.

Entercard har utarbeidet egne regler for bruk av personopplysninger, se ”Behandling av personopplysninger i Entercard Norge, filial av Entercard Group AB”.

2. Cookies

Hva er en cookie?

Vi samler inn informasjon om besøkende på vår hjemmeside for å se hvordan hjemmesiden brukes. Når du besøker vår hjemmeside (www.entercard.no), registrerer vi forskjellige typer av informasjon i en «cookie». En cookie er en liten tekstfil som lagrer data fra den siden du besøker. Den er ikke skadelig og inneholder ikke virus. Tekstfilen inneholder informasjon om din bruk av hjemmesiden, og gjør den i stand til å huske deg.

Hvilken informasjon registreres?

Når du besøker www.entercard.no første gang spør vi deg hvilke typer cookies du er villig til å akseptere. Vi har kategorisert de forskjellige cookies vi bruker på hjemmesiden, for å gjøre det lettere for deg å få et overblikk over hvilken funksjonalitet som er tillatt i din nettleser.

Under finner du en beskrivelse av de ulike cookies som finnes:

Ytelsescookies

Ytelsescookies gjør det mulig for oss å samle inn anonym data om bruken av vår hjemmeside. Denne informasjonen inkluderer hvilke sider du besøker, hvilken enhet du anvender, samt om du velger å søke om et produkt. Vi samler også inn informasjon om hvilke linker du trykker på, samt hvordan du interagerer med innholdet. Denne dataen blir brukt til analytiske formål slik at vi kan forbedre vår hjemmeside. Behandlingsansvarlig for disse cookies er Siteimprove og Entercard.

Under finner du en detaljert beskrivelse av ytelsescookies:

Google Analytics

Google Analytics er et analyseverktøy som samler inn anonym og aggregerte data, som for eksempel antall besøkte sider, gjennomsnittlig besøkstid og hvilken kilde trafikken inn til hjemmesiden kommer fra. Vi bruker dette verktøyet til å optimere vårt innhold på hjemmesiden, for å kunne gjøre det mer relevant for våre besøkende, samt for å optimere våre markedsføringskampanjer. Vi samler ikke inn personlig informasjon.

Cookie Provider Purpose Duration
_gid entercard.no Used to distinguish users. 1 day
_ga entercard.no Used to distinguish users. 730 days
_dc_gtm_UA-2735308-3 entercard.no Used to throttle request rate. Session

Siteimprove

Siteimprove er et analyseverktøy som samler inn anonym data om bruk av vår hjemmeside. Dette inkluderer blant annet kilde, brukeratferd, nettleser og enhet. Disse opplysningene benyttes til analytiske formål med hensikt om å forbedre nettsiden. Vi samler ikke inn personlig informasjon.

Cookie Provider Purpose Duration
Siteimproveses Siteimprove.com Used to track the sequence of pages a visitor looks at during a visit to the site. This  information is used improve the user experience. Session
AWSELB global.siteimproveanalytics.io The cookie tracks the sequence of sites that users visit during a session Session
_cfduid siteimproveanalytics.com Used to identify trusted web traffic. It does not correspond to any user id in the web application, nor does the cookie store any personally identifiable information. 365 days
nmstat entercard.no Used to record visitors use of the website to improve the user experience. 1000 days

Cookie-innstillinger

Du kan til enhver tid endre dine preferanser gjennom våre cookie-innstillinger. Du finner lenken til cookies innstillingene i bunnteksten.

I cookie-innstillingene kan du velge hvilke typer av cookies og funksjonalitet du ønsker å tillate når du besøker vår hjemmeside.

 

3. Forbehold med hensyn feil og liknende på Entercard sine nettsider

Entercard anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Entercard fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot Entercard.

Den informasjonen som finnes på nettsidene skal ikke anses som et konkret tilbud om kjøp eller salg eller som en anbefaling i noen henseende, herunder som anbefaling for enkelte tjenesteleverandører, om ikke Entercard uttrykkelig har informert om at dette er tilfellet.

4. Linker

De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov.

Entercard påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

5. Immaterielle rettigheter

Alt materialet som Entercard har lagt ut på internett er beskyttet som immaterielle rettigheter. Dette innebærer bl.a. at all gjengivelse av materialet eller deler av dette forutsetter rettighetshaverens tillatelse. Materialet på www.entercard.no må kun benyttes til privat bruk. All annen anvendelse, for eksempel kopiering, offentliggjøring, overføring eller kommersiell utnyttelse av materialet krever rettighetshaverens tillatelse. Hvis det er uklart hvorvidt Entercard eller andre er rettighetshaver, ber vi deg kontakte Entercard for ytterligere informasjon.